Pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în rubrica « Proiecte în dezbatere » este publicat un proiect de Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Potrivit proiectului de act normativ, începând cu data de 1 ianuarie 2012, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 700 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe lună, în anul 2012, reprezentând 4,13 lei/oră.

De asemenea, în proiectul de Hotărâre este specificat faptul că, pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit mai sus.

În acelaşi timp, stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut mai sus, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei. Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către personalul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecției Sociale prin inspectoratele teritoriale de muncă judeţene şi al municipiului Bucureşti, împuternicit, după caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecției sociale.

Nu în ultimul rând, prevederile de mai sus privind sancţiunile se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1193/2010 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 9 decembrie 2010, se abrogă.

Sursa: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here