Guvernul a adoptat u proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006.

Potrivit acestuia, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 la 50000 lei, dar nu mai mult de 60% din valoarea numerarului nedeclarat, neîndeplinirea obligaţiei de declarare a numerarului însoţit prevăzute la art. 3 din Regulamentul (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Consiliului, sau a obligaţiei de informare cu privire la numerarul neînsoţit prevăzute la art. 4 din același regulament. La stabilirea valorii numerarului nedeclarat se ia în considerare cursul de schimb utilizat de autoritatea vamală potrivit reglementărilor vamale.

Numerarul însoțit sau neînsoțit, prevăzut la art. 3 și, respectiv, art. 4 din Regulamentul (UE) 2018/1672, se declară autorităţii vamale, conform prevederilor acestui regulament și actelor delegate și de punere în aplicare adoptate de Comisia Europeană în condițiile prevăzute de acesta.

Conform regulamentului UE, persoanelor fizice care intră sau ies din Uniune care transportă numerar sau instrumente negociabile la purtător cu o valoare egală sau mai mare de 10 000 EUR sau echivalentul acestei valori în alte valute trebuie să declare autorităților competente din statul membru prin care aceștia intră sau ies din Uniune.

Proiectl poate fi consultat AICI.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here