Ministerul de Finanțe blochează, pentru întreg anul 2017, tichetele cadou, tichetele de masă, cupoanele sociale pentru elevi, ajutorul de 500 de euro pentru fiecare nou-născut și mai multe indemnizații sociale, conform proiectului de ordonanță de urgență a bugetului pentru anul în curs, postat în această dimineață pe pagina instituției.

“Se propune extinderea aplicării și pe perioada 1 martie – 31 decembrie 2017 a unora dintre măsurile aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 care vizează:

– metodologia de stabilire a drepturilor salariale de care beneficiază personalul din sectorul bugetar în anumite situații specifice (personalul nou încadrat, promovat, care desfășoară activități suplimentare, etc.);

suspendarea acordării de premii, tichete cadou, tichete de masă, vouchere de vacanță, ajutoare/indemnizații la ieșirea la pensie/trecerea în rezervă; menținerea la nivelul în plată a unor indemnizații acordate pentru anumite categorii de beneficiari (indemnizaţiile prevăzute de Decretul- Lege nr. 118/1990)

– prorogarea aplicării prevederilor art. 27 alin. (6), art. 361 alin. (3) lit. e) şi g) și art. 356 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, până la 1 ianuarie 2018. “

Conform proiectului de buget pentru 2017, începând de anul viitor, de la 1 ianuarie 2018, cota de contribuție la fondurile de pensii administrate privat se majorează la 6%, anul acesta fiind înghețat. În nota de fundamentare a proiectului, se menționează că “în momentul actual, angajații contribuie automat la sistemul de pensii administrat privat, cota aferentă fondurilor de pensii administrate privat fiind inclusă în cota de contribuţie individuală de asigurări sociale. Prin OUG nr. 99/2016, s-a prevăzut menținerea cotei stabilite pentru anul 2016 și pentru perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2017.“

În privința salariilor bugetarilor, de la 1 martie 2017, veniturile vor fi aceleași cu cele din luna februarie 2017, care include majorările aprobate prin Legea nr. 250/2016 pentru personalul din învățământ, sănătate și asistență socială, precum și cele aprobate prin OUG nr. 2/2017 pentru personalul din administrația locală.

“(1 ) În perioada 1 martie – 31 decembrie 2017, se mențin în plată la nivelul acordat pentru luna februarie 2017 cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare lunară precum și cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice. “

Polițiștii, personalul din cadrul MApN și angajații cu statut special din penitenciare vor avea, din luna august, cuantumul celei de-a doua tranșe de 50% din suma compensatorie corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009.

Proiectul de buget pe anul 2017 este configurat pe o creștere economică de 5,2% prevăzută pentru acest an și de peste 5% pe întreg orizontul 2018-2020, deficitul bugetar  fiind estimat la 2,96% din PIB, iar inflația medie anuală la 1,4%.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here