Ministerul Sănătăţii a publicat în dezbatere publică un de act normativ prin care se stabilesc o serie de măsuri necesar a fi implementate la nivelul unităților sanitare, publice și private, astfel cum sunt reglementate de Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă și în cadrul unităților subordonate, în cadrul Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne și în cadrul unităților subordonate, precum și în cadrul laboratoarelor de analize medicale.

În acest sens, personalul din cadrul acestor unități este obligat să prezinte  în vederea desfășurării activității un certificat digital al UE privind COVID-19, care să ateste îndeplinirea uneia din următoarele condiții:

a) vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete;

b) se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

c) rezultat negativ certificat al unui test RT-PCR sau al unui test antigen rapid, pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat în condițiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății.

Totodată, prin proiectul de faţă, se reglementează faptul că personalul din cadrul unităților publice care prezintă rezultat negativ certificat al unui test RT-PCR sau al unui test antigen rapid, pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 va suporta costurile privind testarea, excepție fiind categoria de personal care face dovada unor afecțiuni care reprezintă contraindicație la vaccinare, caz în care costurile de testare vor fi suportate de către angajator.

Pentru unitățile private costurile privind activitatea de testare împotriva virusului SARS-CoV-2 vor fi suportate conform procedurilor stabilite la nivelul acestora, fie de către angajați, fie de către angajator.

„Având în vedere creșterea îngrijorătoare a numărului de cazuri de falsificare a documentelor care atestă vaccinarea, testarea sau vindecarea este necesară introducerea utilizării exclusive a certificatului digital al UE privind COVID-19 pentru atestarea îndeplinirii uneia dintre cele trei condiții și pe teritoriul național, acesta fiind singurul mod în care conducerea unităților publice și private poate verifica autenticitatea, valabilitatea şi integritatea certificatelor, prin scanarea codului QR de pe certificat prin intermediul aplicației mobile “Check DCC””, se arată în expunerea de motive care însoţeşte proiectul.

De asemenea, pentru a asigura aplicarea acestor măsuri se stabilește în responsabilitatea conducerii unităților publice și private verificarea certificatelor digitale al UE privind COVID-19, precum și obligația interzicerii accesului la locul de muncă a persoanelor care nu îndeplinesc condițiile mai sus menționate.

Nerespectarea acestor obliagații de către conducătorul unității respective reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei aplicată de către personalul împuternicit din cadrul direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București și din cadrul Inspecției Sanitare de Stat.

Totodată, se reglementează suspendarea de drept, pe o perioadă de 30 de zile a contractelor în baza cărora își desfășoară activitatea personalul din unitățile publice și private în cazul în care nu prezintă un certificat digital al UE privind COVID-19. Suspendarea încetează la data la care personalul prezintă certificat digital al UE privind COVID-19, în vederea atestării îndeplinirii condițiilor mai sus menționate.

Proiectul mai prevede că, în situația în care personalul din unitățile publice cumulează 30 de zile de suspendare, contractul în baza căruia își desfășoară activitatea încetează de drept, iar pentru personalul din unitățile private care  cumulează 30 de zile de suspendare, angajatorul poate dispune fie prelungirea suspendării, fie încetarea contractului în baza căruia își desfășoară activitatea.

În unitățile publice măsura încetării contractului în baza cărora își desfășoară activitatea personalul este necesară pentru a crea posibilitatea încadrării pe acele posturi a altor persoane, în vederea asigurării continuității activității, ținând cont de faptul că în unitățile respective numărul total al posturilor este limitat prin acte normative.

„ Potrivit alin.(2) al art. 4 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, în cazuri urgente se poate prevedea intrarea în vigoare a actelor normative prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii  într-un termen mai scurt de 30 de zile de la data publicării , dar nu mai puţin de 10 zile. Având în vedere necesitatea adoptării acestor măsuri în regim de urgență, ținând cont de contextul epidemiologic, prin proiectul de lege se propune ca termenul de intrare în vigoare a acestei legi să fie de 10 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I” mai motivează îniţiatorii.

Ministerului Sănătăţii propune adoptarea prezentului proiect de lege în procedură de urgenţă.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here