26 August, 2019

Proiect: Cumulul pensiei cu salariul la stat, plafonat sau suspendat

Mai mulți parlamentari de la Uniunea Salvați România au inițiat un proiect de lege care plafonează cumulul pensiei cu salariul în instituțiile publice, în situația în care valoarea pensiei depășește cu mai mult de 50% dublul nivelului câștigului salarial mediu brut aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
 
Ținând cont de cazurile revoltătoare semnalate recent în mass-media, referitoare la pensionările anticipate ale unor persoane tinere (45-55 ani), care au fost reangajate ulterior în administrația publică și care beneficiază astfel de venituri nete cumulate care depășesc uneori valoarea de 20.000 lei pe lună, apreciem că este nevoie de o intervenție legislativă care să limiteze din nou posibilitatea cumulării pensiilor din sistemul public cu salariile de stat”, argumenteză inițiatorii în expunerea de motive a proiectului legislativ.
 
Persoanele care se vor încadra în această situație vor avea posibilitatea de a-și exprima în scris opțiunea între suspendarea plății pensiei pe durata exercitării activității cu contract de muncă, sau încetarea raporturilor de muncă.
 
Art. I
(1) Beneficiarii dreptului la pensie de serviciu aparținând sistemului public de pensii, care realizează venituri salariale sau, după caz, asimilate salariilor, realizate în exercitarea unei activități pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza unui act de numire, în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și în cadrul regiilor autonome, societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat, ori de la o unitate administrativ-teritorială, pot cumula pensia netă cu veniturile astfel realizate, dacă nivelul acesteia nu depășește mai mult de 50% nivelul câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, iar nivelul venitului net rezultat în urma cumulului nu depășește dublul nivelului câștigului slarial mediu brut aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile persoanelor care:
 • a) la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt pensionari cumularzi
 • b) după data intrării în vigoare a prezentei legi devin pensionari cumularzi.
Actul normativ prevede și sancțiuni pentru cei care nu anunță casele teritoriale de pensii privind suspendarea pensiei.

Art. 8
(1) Neîndeplinirea obligației prevăzute de art. 4 de către pensionarul căruia îi este interzis cumulul pensiei cu salariul potrivit prezentei legi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 la 5.000 lei.
(2) Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de art. 5 de către angajator constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 la 5.000 lei.

Proiectul legislativ va fi dezbătut mai întâi la Senat, apoi la Camera Deputaților, care este forul decizonal.
comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Comentarii

 • Răspunde
  ion
  octombrie 31 2017

  Din această perspectivă, Curtea constată că prin dispoziţiile cuprinse în ordonanţă se interzice cumulul pensiei cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională desfăşurată în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice şi, corelativ, se impune obligaţia persoanelor aflate în situaţia menţionată de a opta pentru pensie ori pentru veniturile realizate din activitatea profesională, altfel spus, de a renunţa la pensie continuându-şi activitatea profesională sau de a înceta activitatea profesională aducătoare de venituri şi de a-şi conserva pensia. Interdicţiile şi obligaţiile impuse prin ordonanţă afectează prin limitare atât dreptul la pensie prevăzut de art.47 alin.(2) din Constituţie, cât şi dreptul la muncă consacrat prin art.41 din Legea fundamentală. Luând în considerare prevederile art.115 alin.(6) din Constituţie, în conformitate cu care ordonanţele de urgenţă nu pot afecta drepturile şi libertăţile prevăzute în Constituţie, Curtea Constituţională urmează să constate că prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.230/2008 sunt neconstituţionale, deoarece afectează drepturile fundamentale menţionate mai sus. Ce ziceti,prevederile legii de mai sus se incadreaza in aceasta Decizie a Curtii Constitutionale?Sa vedem cat de constitutionala va fi legea prin prisma prevederilor Decizie nr 82/2009 a CCR,pe care multi se fac ca o uita….

 • Răspunde
  ion
  octombrie 31 2017

  Curtea face, de asemenea, precizarea că, prin constatarea neconstituţionalităţii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.230/2008, Guvernul nu este împiedicat să promoveze, cu respectarea dispoziţiilor constituţionale amintite mai sus, a principiilor neretroactivităţii legii, nediscriminării şi egalităţii în drepturi şi a celorlalte norme şi principii prevăzute de Constituţie, măsurile necesare cu privire la cazurile şi condiţiile în care pensia poate fi cumulată cu veniturile realizate din muncă. Vi se pare o respectare a principiului nediscriminarii enuntat de CCR,in acest proiect de lege?Pariez pe oricat ca NU!

 • Răspunde
  alex
  iulie 16 2018

  Dar legea care interzice cumulul de pensie cu salariul cind o dati????????????????

Scrie un comentariu