Controalele antifraudă vor fi justificate cu un aviz în care se vor anunța, reprezentanților firmelor, motivele și obiectul verificărilor, chiar dacă acestea sunt inopinate. Noua prevedere este propusă de Camera Consultanţilor Fiscali, care a trimis Ministerului Finanțelor mai multe modificări și completări ale Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală.

Pentru a stabili cadrul în care contribuabilul trebuie să își îndeplinească obligația de colaborare, precum și limitele exercitării dreptului de apreciere, de către organul antifraudă, este importantă această modificare pentru buna derulare a acțiunii de control, specifică CCF.

Astfel, proiectul prevde introducerea în Codul de procedură fiscală, a art. 1371, cu următorul conţinut:

“Dreptul contribuabilului/plătitorului de a fi înștiințat

La începerea controlului operativ și inopinat, contribuabilul/plătitorul supus controlului antifraudă are dreptul de a fi înștiințat cu privire la acțiunea care urmează să se desfășoare. În acest scop, inspectorul antifraudă desemnat cu efectuarea controlului înmânează contribuabilului/plătitorului un aviz de control care cuprinde temeiul juridic și obiectul controlului antifraudă.”

Alte schimbări propuse sunt referitoare la rezultatele unui control antifraudă, la final fiind necesar un proces-verbal de control, care se va comunica și contribuabilului, într-un exemplar separat.

“Art. 1372. Rezultatele controlului antifraudă […]

(2) Procesul-verbal/actul de control prevăzut la alin. (1) constituie mijloc de probă în sensul art. 55, inclusiv în situația în care în conținutul său sunt prezentate consecințele fiscale ale neregulilor constatate.

(3) Contribuabilul/Plătitorul îşi poate exprima punctul de vedere faţă de constatările menţionate în procesul-verbal/actul de control în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare. “

De asemenea, constatările consemnate în procesul-verbal/actul de control pot fi luate în considerare în analiza de risc pe care organul fiscal o face pentru a selecta contribuabilili pentru inspecția fiscală.

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here