Senatorii vor dezbate un proiect care vizează modificarea Legii nr. 312/2005 astfel încât cetățenii străini, persoane fizice sau juridice, sau apatrizii, să nu mai poată achiziționa terenuri în România decât în limita a 50 de hectare. 

Principalul argument al inițiativei este legat de faptul că în topul latifundiarilor din țara noastră, primele cinci locuri sunt ocupate de cetățeni străini. Ori, susțin inițiatorii, ar trebui aplicat principiul reciprocității, adică atâta timp cât în alte state membre ale UE, românii nu pot cumpăra terenuri decât în niște limite, aceeași măsură să fie aplicată și străinilor în România.

Expunerea de motive conține exemple din mai multe țări, precum Ungaria, Cehia, Polonia, Slovacia, state în care un cetățean român poate achiziționa terenuri doar dacă este căsătorit cu un cetățean al statului respectiv.

“În plus, ținând cont că anumite categorii de cetățeni străini fermieri au dobândit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, pădurilor și terenurilor forestiere în aceleași condiții cu cele aplicabile cetățenilor români, de la data aderării României la UE, apreciem că destinația acestor terenuri să nu poată fi schimbată încă 15 ani de la intrarea în vigoare a acestor propuneri, la fel ca în Franța.”

La art. 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11) cu următorul cuprins

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, de prevederile alin. (1) vor beneficia, în limita a 50 de ha pe teritoriul țării noastre, persoanele fizice sau juridice din statele membre pe al căror teritoriu astfel de terenuri pot fi deținute și de către cetățenii români, precum și cei care, în cazul persoanelor fizice, sunt căsătoriți cu un cetățean român.”

La art. 6, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins

„Cetățeanul străin, apatridul și persoana juridică aparținând statelor terțe pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor pe teritoriul țării noastre, în condițiile reglementate prin tratate internaționale, pe bază de reciprocitate, în limita a 50 ha.”

Alte modificări ale legii vizează mărirea termenului de la 20, la 45 de zile lucrătoare pentru eliberarea avizelor de la MApN sau de la Ministerul Culturii, necesare în cazurile de vânzări de terenuri amplasate lângă terenuri militare sau cu situri arheologice.

Proiectul legislativ se află în dezbatere publică la Senat, prima cameră sesizată.

Ai nevoie de Legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here