19 Ianuarie, 2020

Proiect: Ce s-ar putea schimba în privinţa certificării declaraţiilor fiscale ale contribuabililor?

În scopul îndeplinirii obiectivului de eficientizare a activităţilor de administrare a creanţelor fiscale, un recent proiect de ordonanţă promovat de MFP propune un alt concept în ceea ce priveşte certificarea declaraţiilor fiscale de către un consultant fiscal.

Proiectul de ordonanţă pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea unor acte normative a fost postat pe site-ul MFP pe 27 ianuarie.

În acest sens, prin modificările preconizate pentru Codul de procedură fiscală se prevede ca certificarea declaraţiilor fiscale depuse de contribuabili la organul fiscal să fie opţională şi nu obligatorie – cum este în prezent. Certificarea declaraţiilor fiscale ar urma să fie efectuată de către un consultant fiscal care a dobândit această calitate în condiţiile O.G. nr. 71/2001 şi care este înscris ca membru activ în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală.

Certificarea ar urma să fie obligatorie în ceea ce priveşte declaraţiiile fiscale rectificative  (exclusiv deconturile de TVA care se corectează, potrivit Codului fiscal, prin intermediul rândurilor de regularizare din decontul de TVA), pentru contribuabili, cu excepţia autorităţilor şi instituţiilor publice, în situaţia în care suma corectată este semnificativă (peste 10%, dar nu mai puţin de 10.000 lei). Obligativitatea certificării acestei categorii de declaraţii are ca fundament prevederile art. 82 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, potrivit cărora contribuabilul trebuie să declare corect obligaţiile fiscale datorate. În situaţia în care corecţiile sunt semnificative (s-a apreciat că nivelul este semnificativ dacă acesta este de 10% dar nu mai puţin de 10.000 lei, raportat la suma declarată în declaraţia iniţială sau, cu alte cuvinte, în prima declaraţie în care s-a individualizat creanţa fiscală corectată), se poate susţine că această corecţie afectează ordinea publică, făcând necesară instituirea unor reguli prin care să se ocrotească interesele generale ale societăţii, în acest caz reprezentate de plata corectă a impozitelor şi taxelor.

În acest scop, se consideră necesar ca declaraţia rectificativă (de corecţie) să fie certificată de către un specialist în fiscalitate independent, cu care contribuabilul încheie un contract pentru prestarea serviciului de certificare.

O asemenea măsură este menită, în opinia autorilor proiectului, să sprijine şi contribuabilul, prin faptul că poate fi evitată suportarea de către acesta a sancţiunilor pentru nedeclararea şi neplata corectă a obligaţiilor fiscale datorate bugetului general consolidat. Totodată, se aşteaptă şi evitarea unor abuzuri în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de a corecta o declaraţie fiscală, prin utilizarea acestuia în scopul creării unor avantaje de natură fiscală (ex.: evitarea sau oprirea executării silite, obţinerea unui certificat de atestare fiscală fără obligaţii etc.).

Sancţiuni

Depunerea declaraţiilor rectificative necertificate ar urma să fie sancţionată cu o penalitate de 2% din diferenţa de sumă, dar nu mai puţin de 200 lei. Penalitatea se anulează dacă certificarea se realizează ulterior depunerii declaraţiei fiscale, dar nu mai târziu de începerea unei inspecţii fiscale.

Termen de aplicare

Având în vedere noul concept propus cu privire la obligativitatea certificării declaraţiilor fiscale (certificarea declaraţiilor rectificative), se propune ca aplicarea măsurii să se facă de la 1 iunie 2014, pentru a da posibilitatea contribuabililor de a-şi reanaliza declaraţiile fiscale aferente perioadelor fiscale anterioare (pentru care nu s-a ridicat rezerva verificării ulterioare) şi de a le corecta fără îndeplinirea procedurii de certificare.

Răspunderea consultantului fiscal

Prin aceleaşi propuneri de modificări la Codul de procedură fiscală se prevede reglementarea atragerii răspunderii solidare a consultantului fiscal care certifică cu rea credintă deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare şi care conduc la rambursări nelegale. Această măsură  este corelată şi cu prevederile speciale privind rambursarea taxei pe valoarea adăugată.

——(P)——

Aveţi nevoie de forma consolidată a actelor normative? Acum puteţi cumpăra online acte normative (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro, fără să aveţi nevoie de un abonament Lege5.

Achiziţionarea actelor normative se face din zona gratuită a aplicaţiei Lege5 Online. Din momentul achiziţionării, aveţi acces la fişiere timp de două săptămâni. Formele consolidate pot fi descărcate de maximum patru ori în această perioadă.

Cum procedaţi ca să cumpăraţi online un document electronic? Găsiţi un ghid AICI.

Lege5 este soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

L5S

Foto articol: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu