La Senat a fost pus în dezbatere publică un proiect de modificare a Codului fiscal prin care se revine la situaţia anterioară intrării în vigoare a OUG nr. 79/2017, organele fiscale urmând să acorde deductibilitate contribuabililor care obţin venituri din activităţi independente pentru CASS datorată, obligatoriu sau prin opţiune.

Ulterior modificării Codului fiscal prin OUG nr. 79/2017, de la 1 ianuarie 2018 contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate (CASS) nu mai este deductibilă la calculul impozitului pe venitul plătit de persoanele care obţin venituri din activităţi independente, însă CAS a rămas o cheltuială deductibilă.

Iniţiatorii susţin, în expunerea de motive, că diferenţa între tratamentul fiscal al celor două contribuţii nu este justificată: “În esenţă, ambele contribuţii sunt obligatorii conform legii, sunt sume fixe, care nu se calculează ca procent din venit şi care au exact aceleaşi termene de plată şi se supun aceleiaşi proceduri de colectare sau declarare. În plus, contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate îndeplineşte condiţiile generale de deducere […].”

Se mai subliniază, de asemenea, că asigurarea privată de sănătate este deductibilă în limita a 400 de euro pe an, pe când CASS, deşi este obligatorie şi finanţează sistemul de sănătate, este nedeductibilă.

Mai exact, proiectul de lege modifică art. 118 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, astfel încât pentru veniturile din activităţi independente şi din drepturi de proprietate intelectuală, la determinarea venitului net anual impozabil, contribuabilul stabilește:

a) venitul net anual recalculat/pierderea netă recalculată pe fiecare sursă din categoriile de venituri prevăzute, prin deducerea din venitul net anual, determinat în sistem real, a pierderilor fiscale reportate;

b) venitul net anual impozabil care se determină prin însumarea tuturor veniturilor nete anuale recalculate prevăzute la lit. a), din care se deduce contribuția de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate potrivit prevederilor titlului V – Contribuții sociale obligatorii.

Măsura se va aplica doar în cazul adoptării actului în Parlament şi ulterior promulgării şi publicării acestuia în Monitorul Oficial.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
 comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here