Senatul va dezbate un proiect de lege care prevede ca asociațiile de pensionari să fie încadrate în rândul organizațiilor care pot primi de la stat, cu titlu gratuit, bunuri mobile sau imobile.

Inițiatorii modificărilor legislative aduse Legii nr. 502/2004 privind asociațiile de pensionari argumentează măsurile prin faptul că aceste asociații și federații pot fi sprijinite de autorități așa cum sunt ajutate și alte organizații, deoarece textul actual al legii prevede ca acestea să achite o chirie pentru sediile în care funcționează, iar sumele sunt din ce în ce mai mari pentru bugetul lor.

Art. 33 – Asociațiile și federațiile de pensionari pot dobândi, cu titlu gratuit sau titlu oneros, orice bunuri mobile și imobile, necesare realizării scopului pentru care au fost înființate, inclusiv de la autoritățile administrației publice locale.

Conform actului normativ susmenționat, pensionarii, indiferent de sistemul de asigurări sociale căruia îi aparțin, în vederea apărării drepturilor și a promovării intereselor lor economice, sociale, culturale, sportive și altele, fără nici o îngrădire sau autorizare prealabilă, pot constitui asociații proprii, prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, ori pot adera la astfel de asociații. Asociația pensionarilor este persoană juridică de drept privat, autonomă, neguvernamentală, fără scop patrimonial și apolitică.

După dezbaterile din Senat, proiectul de modificare a legii va fi înaintat Camerei Deputaților, pentru votul final.

Ai nevoie de Legea nr. 502/2004? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here