ANAF a publicat un proiect de ordin pentru modificarea unor ordine ale președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari și mijlocii.

Prin prezentul proiect de ordin se propune:

– prorogarea termenului de actualizare a listelor marilor contribuabili, inclusiv a sediilor seduncare ale acestora, până la 10 decembrie 2023;

– modificarea numărului de contribuabili mijlocii care vor fi administrați prin structurile de specialitate existente la nivelul administrațiilor județene ale finanțelor publice și respectiv a Administrației fiscale pentru contribuabili mijlocii de la 18.478 în prezent la 15.000 de contribuabili selectați în ordine descrescătoare în funcție de criteriul de bază aprobat conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3610/2016 privind organizarea activităţiide administrare a contribuabililor mijlocii;

– eliminarea criteriului de reprezentare fiscală, pe de o parte, ca urmare a aportului redus al acestor contribuabili, în totalul veniturilor bugetare încasate, iar pe de altă, pentru aplicarea unui principiu unitar în corelare cu criteriile de selecție a contribuabililor mijlocii .

Prin această micșorare a numărului contribuabililor mijlocii s-a avut în vedere ca obligațiile fiscale declarate de contribuabilii mari şi mijlocii să fie reprezentativă, respectiv 65,61 % din totalul obligatiilor declarate la nivel național în anul 2021.

Totodată, având în vedere implicațiile modificării listei contribuabililor mijlocii în contextul transmiterii Declarației informative D406 (fișierului standard de control fiscal – SAF-T), se impune crearea unei excepții de la termenul prevăzut în Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1783/2021, cu modificările ulterioare, prin modificarea în mod corespunzător a anexei menționate.

În acest sens, întrucât anumiți contribuabilii încadraţi în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021 nu se vor mai regăsi în această categorie la data de 01 ianuarie 2023, se propune ca depunerea Declaraţiei informative D406, pentru aceștia, să devină opțională începând cu data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii urmând să devină obligatorie începând cu data de referință pentru contribuabilii mici.

Contribuabilii care au optat pentru depunerea Declarației informative D 406 nu vor putea renunța ulterior la opțiunea exprimată. Opțiunea va deveni efectivă prin depunerea unei Declarații informative D 406 validată de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

De asemenea, se propune ca pentru contribuabilii încadrați la data de 31 decembrie 2021 în categoria contribuabililor mici, care și-au menținut această încadrare pe parcursul anului 2022, iar începând cu data de 01 ianuarie 2023 sunt încadrați în categoria contribuabililor mijlocii, depunerea Declaraţiei informative D406 să devină obligatorie începând cu data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii, justificat de faptul că de la data de 01 ianuarie 2023, toți contribuabilii mijlocii trebuie să depună Declarația informativă D406, fără a exista diferență de tratament între aceștia.

Se va modifica de asemenea, Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1783/2021, prin menționarea în categoria contribuabililor care nu au obligația depunerii Declarației D406 și a contribuabililor care utilizează informații clasificate sau dețin documente ale căror specificații tehnice sunt clasificate potrivit legii, sau derulează contracte clasificate care impun, potrivit prevederilor legale, măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esențiale de securitate ale statului, în măsura în care depunerea Declarației D406 ar conduce la divulgarea informațiilor de natura celor menționate.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here