ANAF a publicat în dezbatere publică un proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea opțiunii de utilizare, de către operatorii economici nerezidenți, a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura.

Procedura prevede că operatorii economici nerezidenți pot opta, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.120/2021 care reglementează implementarea unui sistem cu privire la facturile emise, transmise şi primite într-un format electronic, care să permită prelucrarea lor electronică și automată.

Formularul (083) „Opțiune privind utilizarea, de către operatorii economici nerezidenți, a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura” se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se depune exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

Potrivit prevederilor art.13 din această ordonanță de urgență, operatorii economici nerezidenți pot opta pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura în relația comercială B2B sau în relația B2G, potrivit procedurii stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, emis în termen de 15 zile de la data publicării ordonanței de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.

De asemenea, din cuprinsul dispozițiilor art.10 alin.(1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.120/2021 rezultă că,în relația comercială B2B emitentul facturii electronice care optează pentru transmiterea acesteia către destinatar utilizând sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, este obligat să fie înregistrat în Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura (Registrul RO e-Factura).

Operatorii economici nerezidenți își exercită opțiunea pentru utilizarea sistemului pentru relații comerciale B2B cu operatori economici și/sau pentru relații B2G cu autorități contractante/entități contractante prin depunerea formularului (083) „Opțiune privind utilizarea, de către operatorii economici nerezidenți, a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura”.

Formularul (083) se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se depune exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

După depunerea formularului (083), având bifată secțiunea IV. Opțiune privind utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, pentru relații comerciale B2B, organul fiscal competent, respectiv Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției generale regionale a finanțelor publice București atribuie operatorului economic nerezident un număr de evidență, utilizat numai în cadrul sistemului național privind factura electronică RO e-Factura.

Numărul de evidență are structura codului de înregistrare fiscală/numărului de identificare fiscală. Numărul de evidență nu reprezintă cod de identificare fiscală, în sensul titlului IV ”Înregistrarea fiscală” din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.Organul fiscal comunică operatorului economic nerezident, numărul de evidență atribuit, la adresa de e-mail înscrisă în formularul (083).

Operatorul economic nerezident care a optat pentru utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura în relații comerciale B2B este înscris în Registrul RO e-Factura, organizat de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, începând cu data de 1 a lunii următoare exercitării opţiunii.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here