ANAF a pus în dezbatere un proiect de ordin pentru aprobarea procedurii de acordare a eşalonării la plată, în formă simplificată, de către organul fiscal central.

Amintim că în luna  octombrie eşalonarea a devenit permanentă prin OG nr. 11/2021.

Aceasta se aplică pentru obligații fiscale restante la plată cu o vechime de până la 12 luni se poate solicita eșalonarea la plată pe o perioadă de până la 12 luni. Eșalonarea la plată se poate acorda pentru toate obligațiile fiscale cuprinse în vectorul fiscal, inclusiv pentru obligații fiscale asimilate, cum ar fi amenzile sau creanțe bugetare stabilite de instanță.

ATENŢIE: Nu se acordă eșalonare simplificată pentru datorii fiscale mai mici de 500 lei pentru persoane fizice și mai mici de 5.000 lei pentru persoane juridice.

Prin proiectul ANAF a fost elaborată procedura de acordare a eşalonării la plată în formă simplificată, care reglementează următoarele aspecte:

 1. sfera de aplicare;
 2. dispoziții privind cererea de acordare a eşalonării la plată;
 3. organul fiscal competent pentru soluționarea cererilor de acordare a eșalonării la plată;
 4. modul de eliberare a certificatului de atestare fiscală;
 5. stabilirea conţinutului certificatului de atestare fiscală, eliberat în scopul acordării eșalonărilor la plată;
 6. stabilirea procedurii de acordare a eșalonărilor la plată, a condiţiilor de menţinere a valabilităţii acestora, consecinţele pierderii valabilităţii eșalonărilor la plată;
 7. stabilirea procedurii de modificare a eșalonărilor la plată acordate;
 8. stabilirea regulilor speciale privind fuziunea/divizarea debitorilor care beneficiază de eșalonări la plată;
 9. stabilirea regulii speciale privind punerea în aplicare a suspendării executării unui act administrativ fiscal;
 10. stabilirea modelelor formularelor prevăzute de procedura de acordare a eșalonărilor la plată.

Prin obligații fiscale administrate de organul fiscal se înţelege:

 • obligaţiile fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetulu i general consolidat, precum şi obligaţiile fiscale accesorii;
 • amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;
 • creanţele bugetare stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creanţele buge tare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătoreşti sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii;
 • creanţe rezultate din săvârşirea unor infracţiuni, respectiv prejudicii, cheltuieli
  judici are şi amenzi judiciare/penale.

Odată cu emiterea certificatului de atestare fiscală, organul fiscal comunică debitorului decizia referitoare la obligațiile fiscale accesorii, în vederea includerii acestora în decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale.

Proiectul poate fi consultat AICI.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here