ANAF a publicat un proiect de ordin pentru aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (085) ”Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h)din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”.

Proiectul de ordin se referă la prevederile ce privesc  locul prestării serviciilor de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune dar şi a serviciilor furnizate pe cale electronică. Amintim că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2021 au fost aduse modificări și completări Codului fiscal în domeniul taxei pe valoarea adăugată.

Printre modificările aduse se numără abrogarea art. 278 alin. (8)-(12) din Codul fiscal  și preluarea acestor dispoziții în cuprinsul unui nou articol, art. 278 /1 ”Pragul pentru persoanele impozabile care efectuează operațiunile prevăzute la art.275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h)”.

Potrivit dispozițiilor acestui nou articol, regulile anterioare aplicabile pentru stabilirea locului prestării serviciilor de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune, precum și aserviciilor furnizate pe cale electronică (prevăzute la art.278 alin.(5) lit.h) din Codul fiscal) au fost extinse și pentru stabilirea locului livrării în cazul vânzărilor intracomunitare de bunuri la distanță (prevăzute la art.275 alin.(2) din Codul fiscal).

Astfel, potrivit prevederilor art. 2781 alin.(3), persoanele impozabile stabilite în România care prestează servicii către persoane neimpozabile stabilite în alt stat membru sau care expediază ori transportă bunuri către un alt stat membru, iar valoarea totală, fără TVA, a operațiunilor nu depășește, în anul calendaristic curent, 10.000 euro (46.337 lei) și nici nu a depășit această sumă în cursul anului calendaristic precedent, au dreptul de a opta ca locul livrării sau prestării să fie stabilit în conformitate cu prevederile art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h), respectiv locul în care se află bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor către client sau locul unde beneficiarul este stabilit (în cazul serviciilor de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune, precum și a serviciilor furnizate pe cale electronică). Opţiunea se aplică pentru cel puţin doi ani calendaristici.

Până va intra în vigoare acest ordin aflat în fază de proiect, Formularul 085 este reglememntat de Ordinul nr. 1783/2019.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here