ANAF a publicat un proiect de ordin pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal prin care se propune extinderea modalității de depunere a declaraţiilor de înregistrare fiscală/de radiere a înregistrării fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

În prezent, înregistrarea fiscală inițială a contribuabililor se poate realiza numai prin depunerea declarației, în format hârtie, la registratura organului fiscal competent ori prin transmiterea acesteia prin poştă cu scrisoare recomandată.

Mențiunile ulterioare înregistrării fiscale pot fi transmise prin mijloace electronice, prin completarea formularului 700 „Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale”.

„Pentru a sprijinii activitatea de conformare voluntară a contribuabililor în vederea îndeplinirii obligaţiei de înregistrare fiscală și pentru eficientizarea administrării fiscale, prin prezentul proiect de ordin se propune extinderea modalității de depunere a declaraţiilor de înregistrare fiscală/de radiere a înregistrării fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă”, se arată în expunerea de motive care însoţeşte proiectul.

Totodată, se propune renunțarea la 11 formulare utilizate de contribuabili pentru declararea unor mențiuni sau situații prevăzute de legislația în vigoare și cuprinderea informațiilor din aceste formulare în declarațiile de înregistrare fiscală.

Formularele vizate sunt:

– 012 „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit”,

– 014 „Notificare privind modificarea anului fiscal”,

– 050 „Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului”,

– 061„Declaraţie privind sediile secundare”,

– 085 ”Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit.h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”,

– 087 ”Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori”,

– 091 ”Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii, precum și pentru agricultorii care efectuează achiziții intracomunitare de bunuri”,

– 092 ”Declarație de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România”,

– 094 ”Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent”,

– 097 ”Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”,

– 099 ”Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art.316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”.

Astfel, prin depunerea formularelor de înregistrare fiscală contribuabilii vor avea posibilitatea:

a) să solicite înregistrarea în scopuri de TVA/anularea înregistrării în scopuri de TVA pentru achiziții intracomunitare sau pentru servicii, potrivit dispozițiilor art. 317 din Codul fiscal (rubricile au fost preluate din formularul 091);

b) să exercite opțiunea privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal (locul prestării, către persoane neimpozabile, a serviciilor de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune, sau a serviciilor furnizate pe cale electronică) (rubricile au fost preluate din formularul 085);

c) să notifice organul fiscal cu privire la aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori (rubricile au fost preluate din formularul 087);

d) să efectueze mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România (rubricile au fost preluate din formularul 092);

e) să efectueze mențiuni privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent (rubricile au fost preluate din formularul 094);

f) să efectueze mențiuni privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (rubricile au fost preluate din formularul 097);

g) să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, după anularea înregistrării, potrivit dispozițiilor art. 316 alin. (12) din Codul fiscal (rubricile au fost preluate din formularul 099);

h) să solicite înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal al contribuabilului (rubricile au fost preluate din formularul 050), cât și modificarea sediului social/sediului/sediului activității, în cazul contribuabililor care sunt supuși înregistrării la organele fiscale;

i) să declare sediile secundare care, potrivit legii, nu au obligaţia înregistrării fiscale (rubricile au fost preluate din formularul 061);

j) să solicite modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit, precum și modificarea anului fiscal (rubricile au fost preluate din formularul 012 și formularul 014).

De asemenea, în funcție de categoria contribuabilului căruia i se adresează formularul, în formularele de înregistrare fiscală a fost introdusă secțiunea “Date privind vectorul fiscal pentru alți plătitori de venit”, care se completează de către plătitorii de venit, în vederea declarării impozitului pe venit și contribuțiilor sociale pentru veniturile realizate de persoanele fizice din drepturi de proprietate intelectuală, precum și din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care aceștia au obligația reținerii la sursă.

Astfel, prin acest proiect de ordin se propune aprobarea modelului și conținutului formularelor de înregistrare fiscală (010, 013, 015, 016, 020, 030, 040, 060, 070 și 700) și a instrucţiunilor de completare ale acestora.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here