Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, joi 4 martie, pe site-ul oficial, un proiect de Ordin pentru aprobarea modelului, conținutului și modalității de gestionare a formularului „Fișa capacității de cazare”.

Formularul „fișa capacității de cazare” este utilizat de contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a 1-5 camere.

Contribuabilii ce închiriază în scop turistic au obligaţia să completeze fişa capacităţii de cazare cu informaţiile necesare, în vederea stabilirii de către organul fiscal competent a impozitului anual datorat. Fişa capacităţii de cazare reprezintă formular tipizat şi constituie anexă la declaraţia privind venitul estimat/norma de venit.

Potrivit referatului de aprobare care însoţeşte proiectul de act normativ, prin Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a fost aprobat un nou mecanism de stabilire și declarare a venitului anual din închirierea, în scop turistic, a camerelor situate în locuințe proprietate personală.

Astfel, contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a unui număr de camere cuprins între unu și 5 camere inclusiv determină venitul anual pe baza normelor de venit și completează, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Totodată, potrivit art.85 alin.(47) din Codul fiscal, contribuabilii au obligația, pentru fiecare an fiscal, să completeze și să păstreze fișa capacității de cazare astfel încât să permită identificarea și controlul, de către organele fiscale competente, a informațiilor utilizate la completarea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Formularul urmează să fie utilizat pentru veniturile realizate începând cu anul 2021.

PROIECTUL POATE FI CONSULTAT AICI 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here