Un proiect de lege pentru completarea art.53 din Legea nr.272/2004 privind protecfia şi promovarea drepturilor copilului pentru modificarea completarea O.U.G. nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice Parlamentul Romaniei este înregistrat la Senat pentru dezbatere.

Astfel, în legea nr. 272/2004 se introduce un nou alineat care prevede că  în spatiile de parcare de pe langa cladirile de utilitate publica vor fi adaptate, rezervate şi semnalizate prin marcaje distinctive cel pufin 5% din numarul total al locurilor de parcare, dar nu mai puţin de doua locuri, pentru parcarea gratuita a femeilor gravide sau a vehiculelor care transporta copii in varsta de pana la 2 ani.

Proiectul propune, de asemenea, modificarea OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Astfel, potrivit proiectului, imobilizarea vehiculului, pe o durata de cel mult 20 minute, pentru imbarcarea sau debarcarea prescolarilor si scolarilor in spatiile special amenajate şi semnalizate de administratorul drumului public NU se consideră oprire.

Proiectul mai prevede că se interzice stationarea vehiculelor nedestinate imbarcarii şi debarcarii prescolarilor si scolarilor, pe toate laturile de acces ale unitatilor de invatamant, in intervalul orar 07.00-20.00.

Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni, însemnând 4-5 punte-amendă. Adică până la 725 de lei

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here