Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a pus în dezbatere publică, până la data de 16 iunie, un proiect de modificare a legii electorale care prevede ca partidele politice să primească donații de la personae fizice în valoare nelimitată în anii electorali și introduce posibilitatea donației prin SMS.

Legea actuală prevede ca donațiile primite de la o persoană fizică într-un an pot fi de până la 200 de salarii de bază minime brute pe țară. Acum se propune impunerea unei limited oar la donațiile prin telefon, care nu pot depăși, de la același număr, într-un an, 2 salarii de minime brute.

Proiectul mai prevede, ca noutate, ca din sursele de finanțare ale unui partid politic să facă parte și dobânzile bancare.

Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale se modifică după cum urmează:

Alineatul (1) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Sursele de finanțare a activității unui partid politic sunt:

a) cotizații ale membrilor;

b) donații, legate și alte liberalități;

c) venituri provenite din activități proprii, conform art. 16;

d) subvenții de la bugetul de stat;

e) împrumuturi;f) dobânzi bancare.”

De asemenea, partidele vor putea primi bunuri în comodat de la membrii formațiunii.

Cele mai multe modificări sunt însă în capitolul cotizațiilor și donațiilor. Astfel, cotizațiile a căror valoare individuală depășește 5 salarii de bază minime brute pe țară se vor încasa numai prin conturi bancare. Donațiile făcute prin SM într-un an nu pot depăși 10% din veniturile obţinute de partidul politic în anul respective. De la același număr de telefon nu se pot primi donații, într-un an fiscal, mai mult de 2 salarii de bază minim brute pe ţară. Noutatea donațiilor prin SMS are însă și o condiție – abonatul trebuie să fie înregistrat cu abonament în rețelele de telefonie din România, nu cu o cartelă.

Cuantumul subvenției de la stat va fi condiționat de obținerea pragului electoral în judeţul respectiv sau municipiul Bucureşti, nu de cel puțin 50 de mandate de consilier județean și de consilier din cadrul municipiului București, cum prevede actuala lege.

Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 20.- 25% din bugetul anual acordat partidelor politice vor fi împărțite partidelor politice, pe judeţe, municipiul Bucureşti şi sectoarele municipiului Bucureşti, proporțional cu numărul de voturi valabil exprimate, primite la alegerile locale pentru alegerea consilierilor județeni și a consilierilor din cadrul municipiului București, dacă au obținut cel puțin pragul electoral în judeţul respectiv sau municipiul Bucureşti, după caz.”

Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22.-Partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot renunţa la dreptul la subvenţia anuală de la bugetul de stat prin cerere scrisă, semnată de reprezentanţii legali ai acestora.

În cazul afișelor electorale din Campania, inițiativa AEP nu mai prevede dimensiuni limitate, cel mult 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură, astfel că afișele pot avea orice dimensiune.

În privința campaniilor din mass-media, crește cuantumul sumelor pe care partidele le pot utiliza pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio, televiziune și în presa scrisă, de la 40% la 60 din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală. La fel și pentru presa online, de la 30% la 45%

De asemenea, proiectul prevede ca în situație de alertă, de urgenţă şi de asediu, partidele politice pot sponsoriza ONG-uri care desfășoară în România sau urmează să desfășoare o activitate în domeniul umanitar, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar şi/sau de asistență și servicii sociale, precum și instituțiile și autoritățile publice.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here