Guvenul a adoptat miercuri, 24 februarie, OUG pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și al Legii contabilității nr.82/1991.

Una dintre modificările propuse la Codul fiscal prevede că În anul 2021 termenul de depunere a declaraţiei anuale de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale este până la data de 15 aprilie 2021, inclusiv.

În cadrul aceluiaşi termen, asociatul desemnat are obligaţia transmiterii către fiecare membru asociat a informaţiilor referitoare la venitul impozabil/venitul net/pierderea ce îi revine corespunzător cotei de distribuire din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii sau corespunzător cotei de participare, conform contractului de asociere, după caz.

Altă propunere de modificare prevede că beneficiarii de venituri din salarii şi asimilate salariilor datorează un impozit lunar, final, care se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii de venituri, cu exceptia persoanelor fizice care realizează în România venituri din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a contractelor de muncă încheiate cu angajatori care nu sunt rezidenți fiscali români, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 82

În prezent Codul fiscal prevede doar că beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar, final, care se calculează și se reține la sursă de către plătitorii de venituri.

Alte modificări la Codul fiscal adoptate de Guvern pot fi consultate AICI.

Totodată, proiectul de OUG cuprinde modificări la Legea contabilităţii:

La articolul 28, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins: „(7) Situaţiile financiare anuale constituie un tot unitar şi sunt însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, raportul privind plățile către guverne, în cazul în care reglementările contabile aplicabile prevăd obligația întocmirii acestuia, precum și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.”

În prezent legea contabilităţii prevede că situațiile financiare anuale constituie un tot unitar și sunt însoțite de raportul administratorilor.

La articolul 35, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: „(3) Situaţiile financiare anuale, situațiile financiare anuale consolidate, precum și situațiile financiare interimare, se păstrează timp de 10 ani.”

Proiectul propune de asemenea, ca neîntocmirea, nesemnarea și nedepunerea în termen, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, a situațiilor financiare să fie sancţionate cu amenzi.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here