Deputaţii au adoptat astăzi, 6 octombrie un proiect de lege care stabilește abrogarea Legii nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite şi modificarea Ordonanței nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

Legea nr.12/1990 care, potrivit proiectului, va fi abrogată, stipulează că nedeclararea de către operatorii economici la organele fiscale, înainte de aplicare, a adaosurilor comerciale și a celor de comision este considerată infracțiune.

Astfel, prin noua lege, comerciaţii vor scăpa de această obligativitate, după promulgare şi publicare în Monitorul Oficial.

Potrivit expunerii de motive “Întrucât economia de piață presupune o varietate enormă de produse, dar și diferențe considerabile între prețurile de achiziție a bunurilor intermediare și prețurile de vânzare ale operatorilor economici, care se schimbă cu trecerea timpului, este practic imposibil de prevăzut așa-zisul adaos comercial. Din acest motiv, în practică, declarația adaosului comercial, pentru care nici măcar nu există un tipizat agreat sau implementat de Guvern, se face pentru intervale generale și atotcuprinzătoare de tipul «între 0-9999%»”.

Proiectul adoptat mai modifică Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor. Astfel, la articolul 4 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:

“Se interzice comercializarea de produse sau prestarea de sericii, după caz, care nu îndeplinesc condiţiile stabilite prin lege sau cu bunuri a căror provenienţă nu este dovedită, în conişiile legii. Prin documente de provenienţă se înţelege, după caz, factură fisclă, factura, avizul de însoţire a mărfii, documentele vamale, factură externă, sau orice alte documente stabilite prin lege.”

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here