Un proiect de lege înregistrat pentru dezbatere la Senat, in data de 17 martie 2021 prevede modificarea si completarea unor acte normative privind acordarea voucherelor de vacanţă.  

Astfel, legea privind acordarea voucherelor de vacanta ar putea fi extinsa pentru toti operatorii economici din sistemul privat în asa fel încât contravaloarea voucherelor acordate să fie scăzută din total impozit datorat.

Potrivit expunerii de motive, angajatorii din domeniul privat pot acorda si in acest moment vouchere de vacanta propriilor salariati. Insa prin acordarea unui stimul suplimentar, ei vor fi incurajati sa utilizeze acest instrument ca beneficiu extrasalarial. Intr-o perioada in care turismul se afla intr-un moment critic, fiind putemic afectat de efectele COVID-19, o astfel de prevedere poate ajuta la relansarea turismului si diminuarea efectelor crizei, deoarece un numar mai mare de salariati va fi motivati sa isi petreaca concediul in tara, voucherele de vacanta putand fi utilizate exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Proiectul mai propune ca vouchere de vacanta să poatetă fi folosite şi de rudele de gradul I ale titularului dar şi ca salariaţii care primesc indemnizaţie de hrană să nu primească şi tichete de masă.

Actele normative care urmează a fi modificare sunt

Potrivit propunerii legislative, institutiile şi autoritatile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, acorda, in limita sumelor prevazute in buget alocate cu aceasta destinatie, incepand cu 1 ianuarie 2022, o singura indemnizatie de vacanta sau o singura prima de vacanta, dupa caz, doar sub forma de vouchere, in cuantumul unui salariu de baza minim brut pe tara, garantat in plata, pentru un salariat.

Alte modificări propuse

– Nivelul maxim al sumelor ce vor fi acordate salariatilor sub forma de vouchere de vacanta de catre alti angajatori decat cei prevazuti la alin. (2) art.1 din OUG nr. 8/2009 reprezinta contravaloarea a unui salariu de baza minim brut pe tara, garantat in plata, pentru un salariat, in decursul unui an fiscal. Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este cel stabilit in conditiile legii.

–  Sumele corespunzatoare voucherelor de vacanta acordate angajatilor de catre alti angajatori decat cei prevazuti la la alin. (2) art.1 din OUG nr. 8/2009 sunt scazute din impozitul pe profit in cazul intreprinderilor, impozitul pe venit in cazul microintreprinderilor si din impozitul specific pentru persoanele juridice romane care desfasoara activitati corespunzatoare codurilor CAEN: 5510 – “Hoteluri si alte facilitati de cazare similare”, 5520

– “Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata”, 5530 – “Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere”, 5590 – “Alte servicii de cazare”, 5610 – “Restaurante”, 5621 – “Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente”, 5629 – “Alte servicii de alimentatie n.c.a.”, 5630 – “Baruri si alte activitati de servire a bauturilor” in limita unui salariu de baza minim brut pe tara, garantat in plata.”

– Operatorii economici cu activitate de turism din Romania, autorizati de institutia publica centrala responsabila in domeniul turismului, conform Ordonantei Guvernului m. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, aprobata prin Legea nr. 755/2001, care detin structuri de primire turistice clasificate si/sau agentii de turism licentiate si care accepta vouchere de vacanta ca modalitate de plata, se denumesc, in mod conventional si in intelesul prezentei ordonante de urgenta, unitati afiliate.

– Incepand cu data de 1 ianuarie 2022, ordonatorii de credite acorda, obligatoriu, o indemnizatie de vacanta sub forma voucherelor de vacanta pe suport electronic.

– cheltuielile reprezentand tichetele de masa si vouchere de vacanta acordate de angajatori, potrivit legii. Cheltuielile cu voucherele de vacanta, in limita a unui salariu de baza minim brut pe tara, garantat in plata, se scad din impozitul pe profit datorat. Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reporteaza in urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit.

Microintreprinderile care efectueaza cheltuieli cu voucherele de vacanta potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvemului nr.8/2009 aprobata prin Legea nr.94/2014, scad sumele aferente voucherelor de vacanta acordate salariatilor, in limita a 1.450 lei/an/salariat din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul in care au inregistrat cheltuielile respective.

Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat se reporteaza in trimestrele urmatoare, pe o perioada de 28 de trimestre consecutive. Scaderea acestor sume din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat, in urmatoarele 28 de trimestre consecutive, se efectueaza in ordinea inregistrarii acestora, in  aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe veniturile microintreprinderilor.

Proiectul poate fi accesat AICI. 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here