De la 30 ianuarie este în vigoare ordonanţa de urgenţă prin care se instituie o nouă schemă de ajutor de minimis pentru IMM-uri, prin Programul „Start-up Nation – Romania”. Ordonanţa de urgenţă nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 79/2017.

Beneficiază de acest program întreprinderile înfiinţate de către persoane fizice DUPĂ intrarea în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă, pe baza reglementărilor pe care le găsiţi la sfârşitul materialului.

Eligibilitate. Pot cere intrarea în Program IMM-urile care care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanţare, criteriile de eligibilitate impuse de legislaţia în domeniul ajutoarelor de minimis, condiţiile de eligibilitate prevăzute în hotărârea Guvernului privind aprobarea normelor de implementare a schemei de ajutor de minimis care va fi adoptată, precum şi condiţiile specifice în cazul finanţării din fonduri europene.

Ajutorul de minimis. Prin Program  se poate acorda ajutor de minimis în sumă maximă de 200.000 lei/beneficiar, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, unui număr maxim anual de 10.000 de beneficiari.

ATENŢIE! Condiţia specifică introdusă în operarea Pogramului este aceea ca întreprinderea beneficiară să facă dovada, la momentul depunerii cererii de decont, a angajării, cu contract de muncă pe durată nedeterminată şi cu normă întreagă, a minimum 2 salariaţi, precum şi obligaţia menţinerii celor două locuri de muncă pentru cel puţin 3 ani, începând cu anul următor plăţii ajutorului de minimis.

Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza schemei de ajutor se fac în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene în vigoare.

Recuperarea ajutorului de minimis se va efectua potrivit prevederilor OUG nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin legislaţia specifică naţională şi europeană în vigoare.

O altă schemă de ajutoare pentru IMM-uri

Fără legătură cu acest Program, dar fiind tot o măsură în sprijinul IMM-urilor este şi recenta HG nr. 937/2016 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor întreprinderilor mici şi mijlocii

În vigoare de la 30.12.2016, data publicării în Monitorul Oficial nr. 1067/2016, Hotărârea prevede instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii de către întreprinderile mici şi mijlocii în toate sectoarele de activitate, cu excepţiile prevăzute de actul normativ. Reglementarea are în vedere prevederile HG nr. 859/2014 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi îmbunătăţirea mediului de afaceri din România-Orizont 2020.

Acte normative

în baza cărora se înfiinţează IMM-uri eligibile pentru Programul „Start-up Nation – Romania”

Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here