Prin ordin MFP au fost aduse modificări la reglementarea dată prin Ordinul MFP/MIMMCMA nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului Prima casă şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la HG nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima Casă.

Recentul Ordin MFP nr. 111/2016 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 65/2016.

Un prim set de modificări se referă la procedurile privind repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare, reîntregirea plafonului de garantare, executarea garanţiei şi reîntregirea plăţilor efectuate.

Pentru beneficiari, credem că sunt utile semnalări privind unele drepturi şi obligaţii care au suferit modificări.

Protocolul-cadru

Protocolul stabileşte termenii şi condiţiile aplicabile garanţiilor ce intră sub incidenţa opţiunii privind reutilizarea plafonului şi celor care vor fi acordate în limita plafonului disponibilizat, în condiţiile împărţirii riscurilor şi pierderilor între stat, reprezentat de MFP, prin FNGCIMM, şi Finanţator, conform opţiunii exprimate de Finanţator.

● În textul protocolului, o primă categorie de modificări vizeză criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziţionează:

  • locuinţe finalizate, destinate achiziţionării, inclusiv cele construite şi date în exploatare prin programele derulate de ANL;
  • locuinţe nefinalizate, aflate în diverse faze de construcţie, destinate achiziţionării după finalizare, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL;
  • locuinţe noi, destinate achiziţionării după finalizare, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL.

Astfel, beneficiarul este obligat, între altele, să nu înstrăineze locuinţa achiziţionată în primii 5 ani de la data dobândirii. În cazurile şi în condiţiile prevăzute la art. 3.5 poate fi aprobată preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinţei; în cazul rambursării anticipate a finanţării înainte de expirarea termenului de 5 ani, interdicţiile şi sarcinile prevăzute de lege se radiază în condiţiile legii.

În cazul preluării creditului şi a locuinţei înainte de expirarea termenului de 5 ani în care operează interdicţia de înstrăinare, Finanţatorul este abilitat să îşi exprime acordul pentru ridicarea temporară a interdicţiei de înstrăinare.

După expirarea termenului de 5 ani, interdicţia de înstrăinare se radiază din oficiu de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), iar beneficiarul poate înstrăina locuinţa achiziţionată prin Program sub condiţia achitării integrale a creditului garantat, după emiterea de către Finanţator şi MFP a acordurilor privind vânzarea şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare cu alte sarcini în cazul în care cumpărătorul achită cu credit preţul locuinţei.

Pentru achiziţionarea/construirea unei noi locuinţe în cadrul Programului, în cazul în care creditul acordat iniţial în cadrul Programului nu a fost achitat integral, acordul de vânzare se consideră desfiinţat cu efect retroactiv. Beneficiarul va solicita de la Finanţator şi MFP acordurile privind vânzarea şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare cu alte sarcini.

Finanţatorul îşi poate exprima acordul pentru vânzarea imobilului achiziţionat prin Program, numai după ce MFP a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare.

Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziţionează o nouă locuinţă în cadrul Programului. Modificările se referă la următoarele obligaţii:

  • au achiziţionat/construit în cadrul Programului o locuinţă. Criteriul se consideră îndeplinit chiar dacă la data solicitării celui de-al doilea credit beneficiarul a lichidat primul credit acordat în cadrul Programului, dar deţine în continuare în proprietate locuinţa achiziţionată/construită în Program;
  • se obligă să nu înstrăineze locuinţa achiziţionată în primii 5 ani de la data dobândirii. În cazurile şi în condiţiile prevăzute la art. 3.5 poate fi aprobată preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinţei; în cazul rambursării anticipate a finanţării înainte de expirarea termenului de 5 ani, interdicţiile şi sarcinile prevăzute de lege se radiază în condiţiile legii.

După expirarea termenului de 5 ani, interdicţia de înstrăinare se radiază din oficiu de către organele competente ale ANCPI, iar beneficiarul poate înstrăina locuinţa achiziţionată prin Program sub condiţia achitării integrale a creditului garantat, după emiterea de către Finanţator şi MFP a acordurilor privind vânzarea şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare cu alte sarcini în cazul în care cumpărătorul achită cu credit preţul locuinţei.

În cazul în care creditul acordat iniţial în cadrul Programului nu a fost achitat integral, acordul de vânzare se consideră desfiinţat cu efect retroactiv. Beneficiarul va solicita de la Finanţator şi MFP acordurile privind vânzarea şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare cu alte sarcini. Finanţatorul îşi poate exprima acordul pentru vânzarea imobilului achiziţionat prin Program, numai după ce MFP a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare.”

Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii individuali care construiesc o locuinţă în cadrul Programului. Prin obligaţia modificată, beneficiarul se obligă să nu cesioneze drepturile de construire şi să nu înstrăineze terenul şi locuinţa construită prin Program în primii 5 ani de la data instituirii ipotecii legale; în cazurile şi în condiţiile prevăzute la art. 3.5 poate fi aprobată preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinţei viitoare/locuinţei; în cazul rambursării anticipate a finanţării înainte de expirarea termenului de 5 ani, interdicţiile de înstrăinare şi de grevare cu sarcini se radiază în condiţiile legii.

După expirarea termenului de 5 ani, beneficiarul poate înstrăina locuinţa construită/achiziţionată prin Program sub condiţia achitării integrale a creditului garantat, după emiterea de către Finanţator şi MFP a acordurilor privind vânzarea şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare cu alte sarcini, în cazul în care cumpărătorul achită cu credit preţul locuinţei.

Pentru construirea unei noi locuinţe în cadrul Programului, în cazul în care creditul acordat iniţial în cadrul Programului nu a fost achitat integral, acordul de vânzare se consideră desfiinţat cu efect retroactiv. Beneficiarul va solicita de la MFP acordurile privind vânzarea şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare cu alte sarcini. Finanţatorul îşi poate exprima acordul pentru vânzarea imobilului achiziţionat/construit în cadrul Programului, numai după ce MFP a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare.

 ● Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii individuali care construiesc o nouă locuinţă în cadrul Programului şi care au achiziţionat/construit în cadrul Programului o locuinţă. Criteriul se consideră îndeplinit chiar dacă la data solicitării celui de-al doilea credit beneficiarul a lichidat primul credit acordat în cadrul Programului, dar deţine în continuare în proprietate locuinţa achiziţionată/construită în Program.

Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care construiesc o nouă locuinţă prin asociaţii fără personalitate juridică constituite de minimum 2 beneficiari şi care au achiziţionat/construit în cadrul Programului o locuinţă. Criteriul se consideră îndeplinit chiar dacă la data solicitării celui de-al doilea credit beneficiarul a lichidat primul credit acordat în cadrul Programului, dar deţine în continuare în proprietate locuinţa achiziţionată/construită în Program.

Executarea garanţiei de către finanţator. Finanţatorul este îndreptăţit la executarea garanţiei numai dacă a transmis la FNGCIMM cererea de plată în cadrul perioadei de valabilitate a garanţiei, ulterior trecerii la restanţă a întregii finanţări garantate, după înregistrarea de către beneficiar a cel puţin 60 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului.

Cererea de plată va fi însoţită de un set de documente justificative, iar modificarea pe care o semnalăm priveşte declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului, prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a) sau, după caz, la art. 1 alin. (104) lit. d) din OUG. nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în original/duplicat, după caz; originalul declaraţiei nu va fi prezentat în cazul garanţiilor acordate din plafonul aferent anului 2009.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here