Un recent proiect de hotărâre de Guvern, promovat de MFP, prevede modificări de reglementare, în sprijinul solicitanţilor de credite prin acest program.

Aşa cum se arată în Nota de fundamentare, prin H.G. nr. 577/2012 a fost alocat un plafon de 200 milioane euro în limita căruia pot fi emise garanţii în anul 2012, potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009. Acest plafon poate fi repartizat exclusiv finanţatorilor care, în etapa anterioară a programului şi-au exprimat opţiunea privind împărţirea riscului de credit şi a pierderilor cu statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant şi care au epuizat plafonul reutilizat.

În cuprinsul aceluiaşi act normativ s-a prevăzut menţinerea nivelului costurilor totale aferente finanţărilor garantate din plafonul anului 2012 în raport cu ultima comunicare privind costurile totale ale finanţatorilor depusă în aplicarea prevederilor art. VII din Hotărârea Guvernului nr.119/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului ”Prima casă”.

În funcţie de politica de creditare aplicabilă la momentul transmiterii comunicărilor în aplicarea dispoziţiilor art. VII din Hotărârea Guvernului nr. 119/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului ”Prima casă”, unii dintre finanţatorii reprezentativi, participanţi în cadrul Programului Prima casă, nu au inclus în cuprinsul acestora şi varianta de creditare în lei.

Prin proiectul de act normativ supus aprobării se propune acordarea posibilităţii finanţatorilor de a modifica nivelul costurilor totale ale finanţărilor acordate din plafonul alocat pentru anul 2012, faţă de nivelul comunicat în aplicarea prevederilor art. VII alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 119/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului ”Prima casă” cu condiţia încadrării în limitele maxime ale costurilor totale ale finanţărilor, aşa cum sunt prevăzute la art. 2 lit. b) şi art.2^1 lit. b) din Anexa nr. 2 la H.G. nr.717/2009 (EURIBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 4,00% pe an pentru creditele în euro şi ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 2,50% pe an pentru creditele în lei, după caz) şi cu înştiinţarea prealabilă a FNGCIMM şi a Ministerului Finanţelor Publice.

ATENŢIE: Modificarea nivelului costurilor totale ale finanţării va putea opera doar pentru finanţările acordate de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Precizăm faptul că nivelul costurilor totale ale finanţării nu a fost un factor ierarhizator al ofertelor depuse de către finanţatori, singura verificare vizând încadrarea în costurile maximale prevăzute la art. 2 lit. b) şi art.21 lit. b) din Anexa nr. 2, iar alocările anterioare de plafon fiind realizate pro-rata între finanţatorii care s-au angajat să respecte costurile maximale de finanţare.

Propunerea urmăreşte ca, prin introducerea posibilităţii de completare a ofertelor finanţatorilor participanţi în program cu varianta de creditare în lei, să dinamizeze competiţia pe acest segment de creditare şi prin orientarea cererii din partea potenţialilor beneficiari către ofertele competitive de creditare în lei, să conducă finalmente la diminuarea riscului de curs valutar.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here