PNDR a realizat un grad de absorbţie de 26% din alocarea aferentă întregului program, cu cele mai multe accesări pentru înfiinţarea şi modernizarea de ferme, industrie alimentară, ferme semi-subzistenţă, investiţii în activităţi non-agricole, infrastructură rurală.

Pentru semestrul II, PNDR anunţă un pachet de noutăţi privind tipuri de activitaţi finanţate, majorări de fonduri, asistenţă şi îmbunătăţiri legislative.

Se suplimentează, în urma aprobărilor primite din partea Comisiei Europene, fondurile destinate refacerii drumurilor comunale, a podurilor şi podeţelor afectate de inundaţii în anul 2010. Suma alocată este de 155,94 mil.euro, cu valoare maximă eligibilă de 1,5 mil.euro pe proiect.

Pentru sesiunea 1-29 iulie aferentă primirii proiectelor din cadrul măsurii 322 d), beneficiarii eligibili sunt comunele care se regăsesc pe lista aprobată prin HG nr. 378/2011 cu lista localităţilor cu infrastructură rutieră comunală afectată de inundaţiile din perioada iunie-august 2010.

Se suplimentează, tot în urma acordului primit de la Comisia Europeană, fondurile pentru finanţarea lucrărilor pentru construirea, refacerea şi modernizarea infrastructurii agricole şi forestiere pentru prevenirea şi protecţia împotriva inundaţiilor, precum lucrări de corectare a torenţilor, situate în fondul funciar agricol şi/sau în fondul forestier. In sesiunea de primire a proiectelor pentru măsura 125 c) – în perioada 1-30 septembrie – comunele beneficiare şi Romsilva urmează să refacă şi să construiască noi diguri.

Beneficiarii măsurii 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” vor avea posibilitatea  de a accesa măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”, la o valoare maximă eligibilă pe un proiect de investiţii de 50.000 euro.

● Se lansează o nouă sesiune pentru măsura 121, deschisă pentru beneficiarii măsurii 141 care au prevăzut, în planul de afaceri, investiţii ce urmează a fi finanţate prin măsura 121.

PNDR anunţă cursuri gratuite de instruire pentru 12.000 de beneficiari ai măsurii 112 “Instalarea tinerilor fermieri” şi 141 “Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă finanţate prin măsura 111 – Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe”.

Pachetul anunţat mai include şi consultanţă gratuită pentru 50.000 fermieri de semi-subzistenţă finanţată prin măsura 143 „Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori”. Consultanţa se acordă pentru elaborarea Planului de afaceri în vederea depunerii unui proiect pe măsura 141.

● În cursul lunii octombrie se va lansa depunerea de proiecte pentru măsura 122 „Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii”. Sprijinul vizează creşterea valorii economice şi ecologice a pădurii, prin achiziţionarea de material de plantare, achiziţionarea de echipamente şi maşini de necesare lucrărilor silvice de exploatare cu impact redus asupra mediului. Valoarea sprijinului nerambursabil se ridică la 1 mil. euro/proiect, intensitatea sprijinului fiind de maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile.

● Se pregăteşte un pachet legislativ pentru atestarea firmelor de consultanţă care realizează proiecte finanţate din PNDR pentru agricultură şi indistria alimentară.

● Începând cu luna mai 2011, MADR a demarat negocierile cu DG Agri pentru pregătirea celei mai substanţiale modificări a PNDR – realocarea de fonduri între măsurile şi axele PNDR.

Aceasta vizează în principal, realocarea de fonduri de la măsuri cu grad scăzut de absorbţie (M 511 – Asistenţă tehnică, M 142 – Grupuri de producători, M 111 – Formare profesională) către măsuri cu grad crescut de vizibilitate şi accesare. Suma se ridică la cca. 700 mil. euro. Modificarea vizează, în principal, următoarele aspecte:

– Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”: suplimentarea alocării financiare, cu prioritate pe investiţiile destinate zootehniei;

– Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”: creşterea plafonului maxim al primei de instalare de la 25.000 euro la 40.000 euro;

– Axa Leader: suplimentarea cu 198 mil.euro şi organizarea unei noi sesiuni pentru Grupurile de acţiune locală (GAL);

– Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi”: suplimentarea alocării financiare a măsurii (cca.115 mil.euro) şi creşterea intensităţii sprijinului acordat acestei măsuri, de la 70% la 90%, pentru stimularea dezvoltării activităţilor productive non-agricole şi a serviciilor în mediul rural;

– Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice”: creşterea intensităţii sprijinului acordat beneficiarilor acestei măsuri, de la 70% la 90%, orientarea cu prioritate a investiţiilor către acţiuni turistice legate de activităţi recreaţionale şi de agrement, precum şi prioritizarea investiţiilor pentru agroturism şi ecoturism;

– introducerea în PNDR a Măsurii 215 „Bunăstarea animalelor”, pentru continuarea sprijinului acordat din fonduri naţionale sectorului de păsări şi porcine, cu o alocare de 154 mil.euro;

– introducerea în PNDR a Măsurii 223 „Prima împădurire a terenurilor neagricole”;

– introducerea unui sistem de creditare cu finanţare din PNDR pentru beneficiarii măsurilor 121, 123, 312 şi 313.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here