Ordinul nr. 2853/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, privind derularea Programului naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat va intra în vigoare la 01 ianuarie 2023.

Ordinul a fost emis în temeiul art. 34 din Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor şi al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020.

Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, este un program multianual, finanţat de la bugetul de stat, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, şi are ca obiectiv general proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii la clădirile existente care prezintă niveluri insuficiente de protecţie la acţiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acţiuni seismice, în scopul creşterii nivelului de siguranţă la acţiuni seismice, precum şi asigurarea funcţionalităţii acestora conform tuturor cerinţelor fundamentale şi a creşterii eficienţei energetice a acestora.

Programul cuprinde următoarele subprograme:

a) Subprogramul proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii pentru clădirile multietajate cu destinaţia principală de locuinţă;

b) Subprogramul proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii pentru clădirile de interes şi utilitate publică aflate în proprietatea sau administrarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale sau locale.

Clădirile care fac obiectul Subprogramului proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii pentru clădirile multietajate cu destinaţia principală de locuinţă vor fi incluse în Program, dacă întrunesc cumulativ următoarele criterii:

a) prezintă un regim de înălţime de minimum P + 3 etaje şi minimum 10 apartamente;

b) valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare la cutremur a(g), potrivit hărţii de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, este mai mare sau egală cu 0,20 g.

Clădirile care fac obiectul Subprogramului proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii pentru clădirile aflate în proprietatea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale sau locale vor fi incluse în Program în funcţie de următoarele criterii:

a) clasa de importanţă a clădirii, fiind incluse doar clădirile încadrate în clasele I şi II de importanţă;

b) valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare la cutremur a(g), potrivit hărţii de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, este mai mare sau egală cu 0,20 g.

Potrivit legii nr. 212/2022, înstrăinarea, în decurs de 25 de ani, a spaţiilor cu destinaţia de locuinţă din clădirile incluse în program şi la care proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii au fost finanţate prin transferuri de la bugetul de stat prin program este condiţionată de rambursarea integrală a sumelor alocate de la bugetul de stat, precum şi a celor de la bugetele locale, calculate ca fiind cotăparte din valoarea totală a investiţiei.

Înstrăinarea, în decurs de 10 ani a spaţiilor cu altă destinaţie din clădirile incluse în program şi la care proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii au fost finanţate prin transferuri de la bugetul de stat prin program este condiţionată, la fel,  de rambursarea integrală a sumelor alocate de la bugetul de stat, precum şi a celor de la bugetele locale, calculate ca fiind cotă-parte din valoarea totală a investiţiei.

Vezi aici şi:

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here