Programul de grant pentru sprijinirea politicii în domeniul tehnologiilor informaţiei şi a comunicaţiilor (PSP TIC) are ca scop stimularea inovaţiei şi competitivităţii, prin adoptarea pe scară mai largă şi o mai bună utilizare a TIC de către cetăţeni, guverne şi companii. Data-limită de depunere a proiectelor este 14 mai.

Finanţat anterior prin programul eContentplus, acest program are acum ca finanţator Direcţia generală pentru cercetare (DG Research) din cadrul Comisiei europene şi se derulează sub formă de grant – finanţare nerambursabilă.

Programul se derulează pe 5 teme:
Tema 1. Utilizarea TIC pentru oraşe “inteligente”;
Tema 2. Conţinut digital – date deschise şi creativitate ( Obiectivul 2.1 – “Europeana”şi creativitatea; Obiectivul 2.2 – Date deschise şi acces deschis la conţinut; Obiectivul 2.3 – eLearning);
Tema 3. Utilizarea TIC în serviciul sănătăţii, al îmbătrânirii adecvate şi al incluziunii;
Tema 4. Utilizarea TIC pentru guvernare şi servicii publice inovatoare;
Tema 5. Servicii online de încredere şi alte actiuni.

Bugetul total acordat este de 125.700.000 euro.
Se va acorda sprijin acţiunilor care:

– prezintă valoarea resurselor e-learning pentru predarea şi învăţarea ştiinţelor, matematicii şi tehnologiei;
– dezvoltă scenarii de experimente pe scară largă în care profesorii şi elevii utilizează noile tehnologii atât în cadrul orelor de curs, cât şi în afara lor;
– folosesc în practică noile tehnologii (tablete, suprafeţe active şi telefoane mobile) şi aplicaţii software;
– încurajează parteneriatele multiple cu părţi interesate, inclusiv intermediari, asociaţii ale actorilor regionali şi locali, reţele, actori naţionali, regionali şi locali;
– experimentează practici ce combină învăţarea formală, nonformală şi informală şi încurajează gândirea şi design-ul creative, orientate către utilizator;
– se adresează nu numai experţilor, ci şi autorităţilor publice şi părţilor interesate relevante, precum şi publicului larg;
– includ indicatori care să monitorizeze progresul înregistrat în diferite etape ale ciclului de viaţă al proiectului.

Durata proiectelor trebuie să fie între 24-36 de luni.

Trebuie să existe un număr minim de patru state membre ale UE diferite sau ţări asociate PSP TIC participante în program.

Punctul naţional de contact se găseşte la Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologia Informaţiilor, e-mail madalina.adam@mcsi.ro.
Sursa: PONT.info

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here