Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2014 (din 21.02.2014) aprobat prin Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2014 şi publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 179 din 13.03.2014 (M.Of. nr. 179/2014).
În vigoare de la 13.03.2014
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

1.
 Camera Consultanţilor Fiscali elaborează Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2014, în conformitate cu prevederile Normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Conferinţei naţionale a Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2007, cu modificările ulterioare.
2. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2014 se adresează tuturor membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali.
3. Pregătirea profesională continuă este un drept şi, în acelaşi timp, o obligaţie a membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali în ceea ce priveşte actualizarea cunoştinţelor şi formarea eficientă, cu garantarea calităţii serviciilor prestate către clienţi. Totodată, pregătirea profesională continuă este o exigenţă impusă prin Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2007.
4. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2014 se va desfăşura sub 3 forme:
 curs în sistem e-learning;
 seminar online;
 seminar în sălile de curs (aspecte practice).
5. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2014 prevede pentru consultanţii fiscali activi un număr de 30 de ore de pregătire profesională, iar pentru consultanţii fiscali inactivi un număr de 15 ore de pregătire profesională.
6. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2014 nu este obligatoriu în anul în care consultanţii fiscali au susţinut examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal.
7. În situaţia în care consultanţii fiscali au efectuat ore de pregătire profesională în anul în care au susţinut examenul pentru atribuirea acestei calităţi, aceste ore se vor include în numărul de ore de pregătire profesională aferente anului următor.
8. Fiecare participare a consultanţilor fiscali la seminare, conferinţe şi colocvii interne şi internaţionale pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal va fi echivalată cu 5 ore de pregătire profesională, care vor fi incluse în limita orelor de pregătire prevăzute pentru anul 2014.
9. Participarea la seminare, conferinţe şi colocvii interne şi internaţionale pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal va fi justificată pe baza unui document care să ateste acest fapt, eliberat de organizatori.
10. Pentru consultanţii fiscali care au şi calitatea de lectori în cadrul Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2014, orele de curs efectuate se vor recunoaşte ca ore de pregătire profesională, care vor fi incluse în limita orelor de pregătire prevăzute pentru anul 2014.
11. Consultanţii fiscali care publică articole în revista Camerei Consultanţilor Fiscali pot solicita, pentru fiecare articol publicat, recunoaşterea a 5 ore de pregătire profesională, în limita orelor de pregătire profesională prevăzute pentru anul 2014.
12. Consultanţii fiscali care au absolvit într-un an calendaristic cursuri organizate de Ministerul Finanţelor Publice, de asociaţiile profesionale sau societăţile de profil din ţară, în baza acordurilor încheiate de Camera Consultanţilor Fiscali cu acestea, pot solicita includerea numărului de ore efectuate, în limita orelor de pregătire profesională prevăzute pentru anul 2014.
CAPITOLUL II
Organizarea şi desfăşurarea Programului de pregătire profesională continuă în sistem e-learning, aferent anului 2014

1.
 Pentru anul 2014, Programul de pregătire profesională continuă în sistem e-learning se desfăşoară numai sub formă de cursuri potrivit temelor cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul program.
2. Cursurile care vor completa tematica Programului de pregătire profesională continuă în sistem e-learning în anul 2014 vor fi anunţate în timp util pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali.
3. Echivalarea unui curs e-learning accesat de către consultantul fiscal va fi inclusă numai o singură dată în numărul de ore de pregătire profesională aferent anului 2014, indiferent de câte ori se accesează cursul respectiv.
4. Participarea la cursurile de pregătire profesională în sistem e-learning este evidenţiată în aplicaţia Camerei Consultanţilor Fiscali privind evidenţa orelor de pregătire profesională.
5. Cursurile de pregătire profesională în sistem e-learning pot fi accesate numai de către consultanţii fiscali care nu înregistrează obligaţii restante faţă de Camera Consultanţilor Fiscali.
CAPITOLUL III
Organizarea şi desfăşurarea Programului de pregătire profesională continuă în sistem seminar online, aferent anului 2014

1.
 Seminarele online, care vor completa tematica Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2014, vor fi anunţate în timp util pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali.
2. Seminarele vor putea fi urmărite în direct, online – audio şi video – pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali: www.ccfiscali.ro.
3. Accesul la transmisia în direct va fi posibil în baza unui cod unic de acces pe care îl va primi pe adresa de e-mail fiecare participant, împreună cu o serie de instrucţiuni de vizionare, cu două zile înainte de desfăşurarea seminarului.
Programul de pregătire profesională continuă este accesibil integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here