În Monitorul Oficial nr. 113 din 27 februarie 2013 a fost publicată Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2013 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2013 pentru consultanții fiscali.

Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2013 se adresează tuturor membrilor Camerei Consultanților Fiscali şi se va desfășura sub două forme:

– curs în sistem e-learning;

– seminar în sălile de curs (aspecte practice).

Programul prevede pentru consultanții fiscali activi un număr de 30 de ore de pregătire profesională, iar pentru consultanții fiscali inactivi un număr de 15 ore de pregătire profesională. Acesta nu este obligatoriu în anul în care consultanții fiscali au susținut examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal.

În situația în care consultanții fiscali au efectuat ore de pregătire profesională în anul în care au susținut examenul pentru atribuirea acestei calități, aceste ore se vor include în numărul de ore de pregătire profesională aferente anului următor.

De asemenea, în cadrul actului normativ se prevede şi faptul că fiecare participare a consultanților fiscali la seminare, conferințe și colocvii interne și internaționale, pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal, va fi echivalată cu 5 ore de pregătire profesională, care vor fi incluse în limita orelor de pregătire prevăzute pentru anul 2013. Participarea la acestea, va fi justificată pe baza unui document care să ateste acest fapt, eliberat de organizatori.

Pentru consultanții fiscali care au și calitatea de lectori în cadrul Programului, orele de curs efectuate se vor recunoaște ca ore de pregătire profesională care vor fi incluse în limita orelor de pregătire prevăzute pentru anul 2013.

Totodată, consultanții fiscali care publică articole în revista Camerei Consultanților Fiscali pot solicita, pentru fiecare articol publicat, recunoașterea a 5 ore de pregătire profesională, în limita orelor de pregătire profesională prevăzute pentru anul 2013.

Consultanții fiscali care au absolvit într-un an calendaristic cursuri organizate de Ministerul Finanțelor Publice, de asociațiile profesionale sau societățile de profil din țară, în baza acordurilor încheiate de Camera Consultanților Fiscali cu acestea, pot solicita includerea numărului de ore efectuate, în limita orelor de pregătire profesională prevăzute pentru anul 2013.

* Organizarea și desfășurarea Programului în sistem e-learning, aferent anului 2013

Pentru acest an, Programul de pregătire profesională continuă în sistem e-learning se desfășoară numai sub formă de cursuri, potrivit temelor cuprinse în anexa nr. 1 a Hotărârii.

Descarcă documentul privind Programul în sistem e-learning! Click AICI!

Cursurile care vor completa tematica vor fi anunțate în timp util pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali. Echivalarea unui curs e-learning accesat de către consultantul fiscal va fi inclusă numai o singură dată în numărul de ore de pregătire profesională aferent anului 2013, indiferent de câte ori se accesează cursul respectiv.

Participarea la cursurile de pregătire profesională în sistem e-learning este evidențiată în aplicația Camerei Consultanților Fiscali privind evidența orelor de pregătire profesională.

Cursurile în sistem e-learning pot fi accesate numai de către consultanții fiscali care nu înregistrează obligații restante față de Camera Consultanților Fiscali.

* Organizarea și desfășurarea Programului în sistem de seminar în sălile de curs, aferent anului 2013

Programul de pregătire profesională continuă a consultanților fiscali aferent anului 2013 în sistem de seminar în sălile de curs este structurat pe module de pregătire, așa cum rezultă din anexa nr. 2 a actului normativ.

Descarcă documentul privind Programul în sistem de seminar! Click AICI!

Organizarea   și   desfășurarea   acțiunilor   în   cadrul Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2013 se realizează în 7 centre zonale, respectiv: București, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași și Timișoara.

Fiecare acțiune organizată cuprinde mai multe module, totalizând 15 ore de pregătire profesională. Calendarul acțiunilor de pregătire profesională continuă a consultanților fiscali pentru anul 2013 — seminar în săli de curs este prezentat în anexa nr. 3.

Descarcă calendarul Programului! Click AICI!

Înscrierea consultanților fiscali la una dintre acțiunile cuprinse în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2013 se face direct pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali sau prin transmiterea unei cereri de înscriere Direcției de învățământ a Camerei Consultanților Fiscali, prin poștă, fax sau e-mail, cu cel puțin 15 zile înaintea organizării acțiunii. Orice situație de anulare a înscrierilor la cursuri trebuie să fie efectuată cu cel puțin 5 zile înainte de data începerii cursurilor.

Structura acțiunilor prevăzute în Program va putea fi modificată în cursul derulării acestuia în funcție de necesitățile nou-apărute. Orice schimbare în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2013 va fi anunțată în timp util pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali.

Acțiunile de pregătire profesională la care numărul de înscriși este mai mic de 50 vor fi reprogramate. Numărul consultanților fiscali înscriși va fi analizat cu 3 zile înainte de perioada de desfășurare a cursurilor.

Membrii Camerei Consultanților Fiscali pot opta să participe la acțiunile cuprinse în Program în oricare din centrele zonale programate. Participarea la cursuri va fi consemnată într-un catalog de prezență, care va conține atât semnătura participantului, cât și pe aceea a lectorului.

Direcția de învățământ va ține evidența orelor de pregătire profesională pe fiecare membru, pe fiecare centru de pregătire și pe județele de reședință ale consultanților fiscali.

Sursa: Monitorul Oficial

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here