Proiectul legislativ care prevede ca programul de muncă flexibil, Kurzabeit, subvenționat de Guvern, va putea fi aplicat încă 3 luni după încetarea stării de alertă, conform prevederilor votate în Camera Deputaților.

Executivul va subvenționa, de asemenea, angajatorilor, și sumele de la buget, în cel mult 5 zile de la demararea acestui demers.

Proiectul legislativ prevedea ca „în cazul reducerii temporare a activităţii determinate de instituirea stării de urgenţă/alertă/asediu, angajatorii aflați în situații excepționale vor putea reduce cu cel mult 50% durata de muncă prevăzută în contractul individual cu normă întreagă al angajaților, pe o perioadă de cel puțin 5 zile, iar Guvernul va subvenționa 75% din diferența dintre salariul normal și cel pentru program de muncă redus. Măsura va putea fi aplicată la nivel național sau sectorial, în domenii în care se înregistrează scăderea cifrei de afaceri, din luna anterioară aplicării măsurii, cu cel puțin 25% față de media anului anterior pentru cel puțin 10% din contribuabili marii și mijlocii”.

Deputații au modificat prevederile, astfel:

”în cazul reducerii temporare a timpului de muncă, determinate de instituirea stării de urgenţă/alertă/asediu, în condiţiile legii, pe perioada stării de urgenţă/alertă/asediu, precum şi pe o perioadă de până la 3 luni de la data încetării ultimei perioade în care a fost instituită starea de urgenţă/alertă/asediu, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaţilor cu cel mult 50% din durata zilnică, săptămânală sau lunară, prevăzută în contractul individual de muncă, cu informarea şi consultarea sindicatului, a reprezentanţilor salariaţilor sau a salariaţilor, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului”. De asemenea, reducerea timpului de muncă în condiţiile prevăzute nu se va mai face pentru o perioadă de cel puţin 5 zile lucrătoare consecutive, acestea fiind considerate lunar”.

De asemenea, a fost adoptată o altă prevedere prin care angajatorii nu vor mai fi obligați să transmită în registrul general de evidenţă a salariaţilor decizia privind reducerea timpului de lucru.

Angajatorii vor deconta sumele printr-o cerere însoțită de câteva documente care atestă documentele salariaților (Art. 11, alin. (1), cerere care se depune de către angajator, în format electronic sau în format letric, până la data de 25 a fiecărei luni pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza căreia îşi are sediul social.

În situaţia în care cererea este depusă de către angajator la o dată ulterioară celei prevăzute la alin.(2), suma aferentă lunii pentru care se face solicitarea se decontează în luna  următoare.

Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în urma verificării documentelor depuse de către angajator, emit o decizie, în cel mult 5 zile de la depunerea corectă a documentelor, în care se precizează că sunt respectate de către angajator condițiile prevăzute la art.1 alin.(11)”.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here