În Monitorul Oficial nr. 755/2013 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 936/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii.
Prin OUG nr. 92/2013 s-a aprobat de către Guvern o garanţie totală de două miliarde de lei, la nivel de ţară, din care se pot acorda garanţii către IMM–uri.
Suma mai sus amintită nu este un plafon în bani din care să se acorde împrumuturi, ci un plafon pus la dispoziţia băncilor ce acordă împrumuturi IMM–urilor.
Garanţiile sunt acordate de către fondul naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii SA–IFN.
Un IMM poate solicita împrumuturi la care primeşte garanţii de până la cinci milioane de lei.
Actul normativ stabileşte că valoarea costurilor cu finanţarea pe care le va solicita finanţatorul este calculată după formula: Indicele ROBOR la trei luni + o marjă de 3,5%.
Notă: La momentul redactării acestui articol, indicele ROBOR era de 2,7%.
Împrumutul poate fi acordat pentru o durată de maximum 36 de luni.

Ce IMM–uri sunt eligibile şi pot solicita garantarea?

Sunt considerate IMM–uri eligibile cele care:
a) nu se află în dificultate;
b) nu se află în litigiu, în calitate de pârâţi, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau instituţia de credit parteneră;
c) nu figurează cu credite restante;
d) nu figurează cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni;
e) împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenţei;
f) prezintă instituţiei de credit finanţatoare garanţii colaterale, care, împreună cu garanţia de stat acordată prin prezentul program, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării;
g) au cel puţin trei ani de la înfiinţare şi au realizat bunuri şi/sau servicii şi au întocmit bilanţuri contabile în ultimele două exerciţii financiare consecutive încheiate;
h) înregistrează profit din exploatare în ultimul exerciţiu financiar încheiat;
i) nu înregistrează restanţe la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.
Actul normativ detaliază şi noţiunea de întreprindere în dificultate financiară, analizată din punctul de vedere al pierderilor şi datoriilor.

Ce documente trebuie prezentate la Fondul de garantare pentru obţinerea garanţiei?

Instituţia financiară prezintă următoarele documente ale solicitanţilor de împrumuturi:
certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu există obligaţii restante la buget. În cazul în care există eşalonări la plată, se vor prezenta şi aceste documente.
declaraţie pe propria răspundere cu privire la încadrarea în categoria de IMM;
declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că aceasta este o societate comercială înfiinţată de cel puţin trei ani şi sunt depuse cel puţin două bilanţuri;
rezultatul consultării centralei incidentelor de plăţi;
certificat constatator emis de Registrul Comerţului.
Hotărârea nu prevede un termen în care fondul de garantare să emită un răspuns, lăsând această posibilitate fondului, conform reglementărilor proprii.
Hotărârea enumeră şi categoriile de activităţi care nu pot fi finanţate, dintre care amintim:

activităţi de jocuri de noroc şi pariuri;
activităţi de intermediere monetară;
activităţi de protecţie şi pază;
comerţ cu ridicata nespecializat cu produse alimentare, băuturi şi tutun;
leasing şi închiriere de autovehicule.
Actul normativ stabileşte şi procedura prin care instituţia financiară poate solicita executarea garanţiei, dacă nu se restituie împrumutul.
Programului se desfăşoară timp de 36 de luni de la data intrării în vigoare a normelor metodologice – 5 decembrie 2013.
Notă: Hotărârea Guvernului nr. 936/2013 (inclusiv Normele metodologice) poate fi consultată integral în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here