În Monitorul Oficial nr. 631/2013 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii.
Ordonanţa de urgenţă aprobă un plafon de două miliarde de lei sub forma unor facilităţi de garantare destinate întreprinderilor mici şi mijlocii.
Programul este prevăzut a se desfăşura în următoarele 36 de luni şi are posibilitatea acordării unor garanţii, direct de către stat, într-un procent de maximum 50%, pentru capitalul de lucru al întreprinderilor mici şi mijlocii.
Aceste garanţii se acordă pentru împrumuturile solicitate de IMM-uri de la instituţiile de credit.
O societate poate primi garanţii pentru credite de lucru până la valoarea de cinci milioane de lei, reprezentând maximum 50% din finanţare, pe o perioadă de până la 24 de luni.
Perioada poate fi extinsă cu încă 12 luni prin procedura stabilită de normele de aplicare.

Ce categorii de societăţi se încadrează?

Se încadrează societăţile mici şi mijlocii, în condiţiile Legii nr. 346/2004 privind dezvoltarea IMM-urilor, adică societăţile care îndeplinesc următoarele condiţii:

au până la 249 de salariaţi;
realizează o cifră de afaceri anuală de până la 50 de milioane de euro;
deţin active ce nu depăşesc 43 de milioane de euro.

Ce condiţii trebuie să îndeplinească un IMM pentru a beneficia de garanţii?

nu se află în dificultate, conform noţiunii comunitare privind ajutorul de stat şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;
nu se află în litigiu în calitate de pârâţi cu Ministerul Finanţelor Publice sau instituţia de credit;
nu figurează cu credite restante în centrala creditelor bancare;
nu figurează cu incidente majore privind cecuri şi bilete neacoperite în ultimele 12 luni;
nu sunt în procedura insolvenţei;
prezintă instituţiei financiare garanţii care acoperă, împreună cu garanţia de stat, valoarea finanţării;
au cel puţin trei ani de la înfiinţare;
au realizat bunuri sau servicii şi au depus cel puţin două bilanţuri contabile;
înregistrează profit din exploatare în ultimul exerciţiu încheiat;
nu înregistrează restanţe la plata impozitelor şi taxelor.
În esenţă, realizarea garantării se va face prin semnarea unui contract de garantare, încheiat între Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi solicitantul finanţării.
Ordonanţa nu detaliază foarte exact procedura prin care se va ajunge la semnarea acestui contract, dar probabil se va detalia mai exact prin normele de aplicare ce urmează a fi publicate.
Reamintim că a mai existat un program similar, programul Mihail Kogălniceanu, adoptat prin OUG nr. 60/2011, ce a introdus proceduri similar. Lucrurile nu sunt în totalitate noi.
Notă: OUG nr. 92/2013 poate fi consultată integral şi gratuit în Lege5 Online – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here