AIPPIMM a publicat programele naţionale pentru 2013 care sunt propuse pentru a fi bugetate, precum şi procedurile de implementare pentru unele din programe, în proiect, pentru dezbatere publică.

Programele naţionale propuse de Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri (AIPPIMM) sunt următoarele:

– Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;

– Programul Mihail Kogalniceanu pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii;

– Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzatorii tineri;

– Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului;

– Programul naţonal multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager;

– Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare START;

– Programul naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri.

Totodată, AIPPIMM a afişat spre dezbatere publică, proiectele procedurilor de implementare pentru programele deja avizate, urmând ca publicarea să continue pe măsura avizării.

* Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă – program multianual de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii care urmăreşte sprijinirea operatorilor economici, societăţi comerciale şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale operatorilor economici, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare.

Pot beneficia de alocaţii financiare neramursabile operatorii economici (întreprinderi mici şi mijlocii respectiv societăţi comerciale, societăţi cooperative) care îndeplinesc condiţiile cumulative impuse de Program. Beneficiarii sunt obligaţi, pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării de AFN, să menţină investiţia pentru care primesc AFN în cadrul Programului în mediul declarat în planul de investiţii (rural sau urban), să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul programului, să atingă profitul minim brut şi să păstreze locurile de muncă create prin program conform indicatorilor de profit brut şi locuri de muncă pentru care au primit punctaj în planul de investiţii.

* Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare START. Procedura instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis care nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană.

Obiectivul programului – care se adresează microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şli mijlocii – îl constituie stimularea înfiinţării de noi întreprinderi, mici şi mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.

* Programul naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri care are ca obiectiv general dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii prin înfiinţarea unor noi incubatoare de afaceri, precum şi prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri deja existente. Procedura instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis care nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană.

Pentru anul  2013, prin implementarea Programului se estimează acordarea de alocaţii financiare nerambursabile pentru un număr de 200  de IMM-uri si deschiderea a 2 incubatoare noi, din care unul pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de IMM-uri inovative în cazul în care există solicitare din partea  unei autorităţi private reprezentativă la nivel naţional în domeniul antreprenoriatului.

În cadrul Programului, autorităţile publice locale partenere vor pune la dispoziţia incubatoarelor de afaceri spaţii cu titlu gratuit şi facilităţile necesare pentru a asigura funcţionalitatea acestora în beneficiul IMM-urilor selectate.

1 COMENTARIU

  1. nu se face nimic totul ramine la nivel de publicitate . totul este mita , conruptie , spaga . atita timp cit la conducere este burghezia proletara asa va merge . romania are doar doua variante : intoarcerea la un comunism stil chinezesc s-au inlaturarea actualei clase politice si punerea in functie a legii . cit despre radio , televiziune , presa si alte mijloace de dezinformare , acestora le convine situatia pentru ca isi baga niste parale in buzunare .

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here