Ordinul nr. 3262/2022 pentru aprobarea organizării şi funcţionării unui program-pilot de vaccinare a populaţiei împotriva gripei sezoniere la nivelul farmaciilor comunitare intra în vigoare la 03 noiembrie 2022.

Potrivit ordinului, pentru a furniza serviciul de vaccinare împotriva gripei sezoniere, în farmaciile comunitare autorizate se pot administra vaccinurile destinate populaţiei eligibile.

Vaccinarea se va face exclusiv de către farmaciştii care au absolvit un program postuniversitar de pregătire în vaccinarea împotriva gripei sezoniere care să includă şi informaţii privind păstrarea şi monitorizarea vaccinului în lanţul de frig.

Autorizarea farmaciilor pentru a desfăşura activitatea de vaccinare se face de către Ministerul Sănătăţii, prin Direcţia farmaceutică şi a dispozitivelor medicale, în baza următoarelor documente:

a) cerere-tip, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin;

b) autorizaţia de funcţionare a unităţii farmaceutice eliberată de Ministerul Sănătăţii, în copie;

c) memoriul tehnic asumat de către reprezentantul persoanei juridice care deţine farmacia, care va conţine obligatoriu schiţa spaţiului farmaciei, cu evidenţierea spaţiului special destinat vaccinării, monitorizării postvaccinale şi descrierea dotării şi organizării acestui spaţiu, astfel încât să poată fi verificate condiţiile de autorizare de către Ministerul Sănătăţii;

d) lista farmaciştilor care vor desfăşura activitatea de vaccinare împotriva gripei sezoniere, însoţită de certificatele de absolvire a programului de pregătire în vaccinarea împotriva gripei sezoniere ale acestora, în copie;

e) contractul încheiat cu un operator economic autorizat pentru transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor medicale, în copie;

f) declaraţie pe propria răspundere referitoare la respectarea prevederilor art. 4;

g) dovada înştiinţării colegiilor teritoriale ale farmaciştilor din România, respectiv al municipiului Bucureşti cu privire la intenţia de autorizare a farmaciei.

Dacă farmacia îndeplineşte condiţiile de autorizare, în termen de maximum 5 zile de la data primirii cererii şi a documentaţiei aferente, Ministerul Sănătăţii, prin Direcţia farmaceutică şi dispozitive medicale, va înscrie ca menţiune la autorizaţia de funcţionare permisiunea ca farmacia comunitară să desfăşoare activitatea de vaccinare împotriva gripei sezoniere şi o va comunica către solicitant.

Preţul de vânzare al vaccinului în farmacii nu poate depăşi preţul maximal cu amănuntul aprobat de Ministerul Sănătăţii.

Serviciul de vaccinare realizat în farmaciile comunitare poate fi gratuit sau contra cost, caz în care tariful serviciului de vaccinare perceput nu poate depăşi tariful serviciului aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 964/2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare.

Este interzisă orice campanie publicitară cu caracter comercial care să facă referire la vaccinarea antigripală în farmaciile comunitare, fiind permise doar afişarea la loc vizibil în farmacia comunitară a informării asupra beneficiilor vaccinării, publicarea pe pagina web a Colegiului Farmaciştilor din România sau publicarea campaniilor de informare şi promovare a vaccinării desfăşurate de autorităţile publice centrale.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here