Prin OUG nr. 42 din 02 Aprilie 2020 – pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, s-a aprobat schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

OUG nr. 42/2020, deși nu este un act normativ de natură fiscală sau financiar contabilă, vine cu reglementări pentru întreprinderile mici și mijlocii IMM-uri, în sensul că se extind programe de garantare a unor împrumuturi, iar facilitatea în sine constă în acordare de garanții de stat pentru credite luate de la bănci și subvenționarea de către stat a dobânzii aferente creditelor.

În acest context, vă reamintesc că Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, definește criteriile pentru calificare în categoria IMM, precum și pentru subcategoriile specifice (microîntreprindere / întreprindere mică / întreprindere mijlocie).

Conform acestor modificări aduse la programul IMM INVEST ROMANIA, este de reținut faptul că exista doua mari categorii de facilități.

1. Facilități de care poate beneficia orice firma care se încadrează în noțiunea de IMM

– în cazul creditului de investiții: valoarea maximă care poate fi accesată de un beneficiar este de 10.000.000 lei, garanție de stat de maxim 80% și durata maximă a creditului 72 luni.
– în cazul creditului de capital de lucru / liniilor de credit: valoarea maximă care poate fi accesată de un beneficiar este de 5.000.000 lei, garanție de stat de maxim 80% și durata maximă a creditului 36 luni (cu posibilitatea ulterioară de prelungire pentru încă 36 de luni).

De reținut!

– plafonul valoric maxim al creditelor totale ce pot fi acordate unui singur beneficiar este de 10.000.000 lei cu titlu de exemplificare – beneficiind de garanție de stat, o firma poate accesa un credit de capital de lucru de 3.000.000 lei, dar atunci accesarea și a unui credit de investiți se poate realiza doar în limita sumei de 7.000.000 lei

– subvenționarea dobânzii și a comisioanelor aferente acestor credite se realizează de la acordarea acestora și până la termenul limita de 31.12.2020, limitat la plafonul valoric de 800.000 euro

– valoarea maximă a creditului ce poate fi accesat de o firma, indiferent de tipul creditului este valoarea maximă a următorilor indicatori: 25% din cifra de afaceri netă aferenta anului 2019 / dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale (inclusiv contribuțiile sociale obligatorii) pentru anul 2019 / nevoile de lichiditate pentru următoarele 18 luni (justificate însă în baza unor documente probante întocmite in acest sens de potențialul beneficiar).

2. Facilități aplicabile limitativ doar microîntreprinderilor și întreprinderilor mici.

Se mențin cele expuse anterior, ca și procedură, cu următoarele deosebiri esențiale:

– valoarea maximă: pentru creditele privind capitalul de lucru: 500.000 lei, iar pentru creditele de investiții : 1.000.000 lei
– garanția de stat este de 90% (față de 80% în situația precedentă).

Actul normativ menționat enumeră și criteriile de eligibilitate pentru a obține garanția de stat, cele mai relevante criterii generale în acest sens fiind – doar cu titlu exemplificativ – următoarele:

– nu înregistrează obligații fiscale restante;
– se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la 31 decembrie 2020;
– de principiu nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 (textul de lege conținând totuși niște excepții, în raport de încadrarea restantelor);
– nu se află în interdicție de a emite cecuri-,
– nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice dar există și o serie de alte criterii enumerate punctual de actul normativ, inclusiv criterii suplimentare specifice pentru subvenționarea dobânzii.

Dacă beneficiarul nu rambursează creditul, statul va achita băncii sumele datorate de debitor (practic, banca execută garanția acordată de stat), iar –ulterior – va solicita suma la plata de la debitor (cu perceperea inclusiv a obligațiilor accesorii, calculate in mod similar obligațiilor fiscale accesorii pentru neachitarea obligațiilor fiscale principale, în acord cu prevederile codului de procedura fiscala).

În încheiere, vă fac precizarea că, pentru o buna înțelegere a prevederilor aduse de OUG nr. 42 / 2020 acestea trebuie citite, înțelese și analizate nu în mod singular, ci în mod corelativ prin raportare la prevederile OUG nr. 117/2017

Cum putem efectiv să beneficiem de program?

Ne adresăm unei bănci și solicităm aprobarea împrumutului cu garanții de stat.
Cunoaștem că toate băncile participă la acest program, cel puțin declarativ.
Mult succes celor interesați.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here