Produsul naţional brut (P.N.B.) reprezintă producţia totală realizată cu munca sau capitalul deţinut de  rezidenţii din România.

Nerezident înseamnă orice persoană fizică care nu are reşedinţa sau domiciliul stabil în România sau care nu este prezentă în România pentru o perioadă sau perioade care depăşesc în total 183 de zile în orice perioadă de 12 luni, începând sau sfârşind în cursul anului calendaristic vizat, precum şi persoanele juridice străine şi orice altă entitate înregistrată în străinătate.

Aşa după cum am mai arătat, produsul intern brut reprezintă producţia totală realizată cu munca şi capitalul din interiorul ţării, inclusiv producţia obţinută prin munca şi capitalul cetăţenilor altor ţări.

De exemplu, o parte din produsul intern brut al României este produs de uzinele Ford, care sunt proprietatea unor companii americane.

Produsele obţinute de aceste uzine sunt incluse în produsul intern brut al României, dar nu şi în produsul naţional brut.

În mod asemănător, dacă un român obţine venituri dintr-o activitate desfăşurată în Israel, în mai puţin de 183 de zile într-un an, veniturile respective vor fi incluse în produsul intern brut al Israelului şi în produsul naţional brut al României.

Dacă se are în vedere criteriul teritorial, respectiv ce se produce în interiorul unei ţări, indiferent de către cine, indiferent de naţionalitatea celui ce a muncit sau deţine capitalul, venitul se include în produsul intern brut.

Dacă se are în vedere criteriul naţional, respectiv criteriul „naţionalilor” (care au cetăţenia unei ţări), adică veniturile cetăţenilor unei ţări, indiferent în ce ţări sunt obţinute acestea, se include în, produsul naţional brut.

Deci, produsul naţional brut  este un indicator al valorii de piaţă a tuturor bunurilor şi serviciilor produse de forţa de muncă şi activele „naţionalilor” unei ţări.

Produsul naţional brut cuprinde încasările rezultate din operaţiunile pe care firmele şi cetăţenii unei ţări l-au efectuat atât în ţara respectivă, cât şi în alte ţări, precum şi câştigurile reinvestite în filiale din străinătate ale firmelor autohtone.

A se vedea şi „Produsul intern brut, sens şi conţinut” şi „Produsul intern net, sens şi conţinut”.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here