12 Noiembrie, 2019

Produsul intern net – sens şi conţinut

Produsul intern net (P.I.N.) reprezintă suma produselor finite, adică pe lângă bunurile şi serviciile pentru consum se ia în calcul numai investiţiile nete.

În timp ce investiţiile brute nu sunt corectate cu deprecierea, investiţiile nete (Iv.n) sunt corectate cu deprecierea (dp.). Iv.n = Iv.br – dp.

Deprecierea (dp) desemnează cantitatea de capital consumată într-un an, precum amortizarea mijloacelor fixe sau înlocuirea acestora, numite şi „decese” de capital.

Scăzând deprecierea (dp) din produsul intern brut vom obţine produsul intern net, care se poate exprima prin următoarea relaţie de calcul: P.I.N = P.I.B. – dp.

Cu toate că produsul intern net este un indicator mai exact al producţiei naţionale, nu se lucrează cu acesta din cauză că este dificil de estimat volumul investiţiilor nete.

Investiţiile brute, care se includ în produsul intern, pot fi evaluate destul de exact, ceea ce face să se folosească indicatorul produsul intern brut.

A se vedea şi „Produsul intern brut, sens şi conţinut” şi „Produsul naţional brut, sens şi conţinut”.

comentarii

Despre autor  ⁄ Grigorie Lăcriţa

Activitatea profesională, didactică, ştiinţifică şi publicistică desfăşurată de Nicolae Grigorie, în general sub semnătura Nicolae Grigorie Lăcriţa, sau N. Grigorie Lăcriţa , în perioada 1993 – 2016, arată o personalitate complexă, dedicată creației, științei și dezvoltării relației cu publicul pe care l-a servit permanent de-a lungul carierei. Conceptele sale despre viață și conduita publică au determinat lumea academică, științifică și culturală să-l recunoască drept o personalitate veritabilă a comunității craiovene şi naţionale, cu o activitate publicistică de anvergură națională, beneficiar al numeroase aprecieri din partea publicațiilor de specialitate, al mass-media şi al unor foruri academice.

Fara comentarii

Scrie un comentariu