Conform primelor estimări, Produsul intern brut în trimestrul II 2011 a fost, în termeni reali, mai mare cu 0,2% comparativ cu trimestrul I 2011, se arată într-un comunicat de presă emis de Institutul Naţional de Statistică, azi, 16 august 2011. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2010, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 1,4% pe seria brută şi cu 0,3% pe seria ajustată sezonier. În semestrul I 2011 Produsul intern brut a crescut comparativ cu semestrul I 2010 cu 1,6%, pe serie brută şi cu 0,3% pe serie ajustată sezonier.

În ultimii ani, indicatorii pe termen scurt disponibili nu au mai satisfăcut cerinţele utilizatorilor şi nu au avut omogenitatea şi consistenţa unui sistem de conturi naţionale trimestriale. Această situaţie a condus la necesitatea de a dispune de un sistem rapid de estimări “semnal” preliminare privind Produsul intern brut trimestrial, pentru a avea o imagine operativă şi consistentă a evoluţiei economiei.

Estimările “semnal” ale Produsului intern brut trimestrial în conturile naţionale româneşti se realizează prin aplicarea metodei directe având în vedere existenţa surselor de date infra-anuale, în special a anchetelor statistice ce oferă informaţii care permit estimarea Produsului intern brut trimestrial (PIBT) la preţul pieţei prin metoda de producţie. Aceste estimări “semnal” sunt în concordanţă cu conceptele contabilităţii naţionale şi sunt produse şi publicate cât mai rapid posibil după încheierea trimestrului de referinţă, fiind disponibile mai devreme, aproximativ 40-45 de zile.

În acelaşi timp, ele sunt mai puţin precise decât estimările provizorii şi au la bază un set limitat de date. Adesea, unele informaţii furnizate de anchete statistice sau surse administrative nu sunt disponibile.

În ceea ce priveşte Produsul intern brut pentru trimestrul II 2011, în variantă provizorie, va fi publicat prin comunicat de presă, conform calendarului de pe site-ul INS, în data de 6 septembrie 2011.

Date comparative cu celelalte State Membre ale Uniunii Europene se pot obţine din Comunicatul de presă al Eurostat care va fi publicat pe data de 16 august 2011 şi care poate fi consultat la adresa http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/.

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here