Reglementarea este dată de Ordinul nr. 1136/2014 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) prin care au fost aprobate Instrucţiunile de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize.
Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 390/2014 şi este în vigoare de la 27.05.2014, dată de la care se abrogă reglementarea anterioară dată prin OPANAF nr. 7630/2010.

ATENŢIE la faptul că acest ordin aprobă Instrucţiunile de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA), urmând ca, pentru accesul operatorilor economici la aplicaţia de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize EMCS-RO-Mişcări, la nivel naţional, să fie emise noi instrucţiuni, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.
Pînă la noua reglementare, se aplică în continuare prevederile din OPANAF nr. 7630/2010 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicaţia EMCS-RO de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize.
Manualul de utilizare al aplicaţiei EMCS-RO-Mişcări va fi publicat pe pagina web a Direcţiei Generale a Vămilor.

Aplicaţia EMCS-RO-Mişcări

EMCS-RO-Mişcări, aplicaţia de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize, bazată pe transmiterea electronică a datelor, structurate în conformitate cu standardele agreate ale mesajelor este dată în temeiul dispoziţiilor din Codul fiscal conţinute în articolele 20631 alin. (10), art. 20632, art. 20633 alin. (2) şi (5), art. 20638 alin. (2) şi ale art. 20639 alin. (1) din titlul VII – Accize şi alte taxe speciale. Mesajele controlate prin aplicaţia EMCS-RO-Mişcări nu înlocuiesc documentele pe suport hârtie şi formalităţile care se efectuează potrivit art. 20631 alin. (6) – (8) din Codul fiscal.
Neîndeplinirea obligaţiilor privind emiterea şi transmiterea unui e-DA atrage aplicarea măsurilor legale care se impun, potrivit Codului fiscal.
În mişcarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize, locul de expediere este un antrepozit fiscal sau un BV unde produsele au fost puse în liberă circulaţie, iar primitorul este un operator economic autorizat să primească produse accizabile în regim suspensiv de accize, un destinatar scutit în sensul art. 20656 din Codul fiscal sau un loc unde produsele accizabile părăsesc teritoriul comunitar.
Expeditorul este obligat să trimită e-DA înainte de expedierea produselor, iar prezentele Instrucţiuni prevăd principalele documente electronice utilizate în aplicaţia EMCS-RO-Mişcări pe baza cărora se generează mesaje.
În aplicaţia EMCS-RO-Mişcări, mesajele se transmit automat, după cum urmează:
– între operatorii economici din România autorizaţi să expedieze produse accizabile în regim suspensiv de accize şi operatorii economici autorizaţi să primească produse accizabile în regim suspensiv de accize, via autoritatea vamală în a cărei arie de competenţă se află expeditorul, respectiv primitorul;
– între operatorii economici din România autorizaţi să expedieze produse accizabile în regim suspensiv de accize şi un BV de export, unde operatorul economic întocmeşte formalităţile de export, via autoritatea vamală teritorială în a cărei arie de competenţă se află expeditorul;
– între operatorii economici din România autorizaţi să expedieze produse accizabile în regim suspensiv de accize şi operatorii economici din alte state membre autorizaţi să primească produse accizabile în regim suspensiv de accize, via autoritatea vamală teritorială în a cărei arie de competenţă se află expeditorul;
– între operatorii economici din alte state membre autorizaţi să expedieze produse accizabile în regim suspensiv de accize şi operatorii economici din România autorizaţi să primească produse accizabile în regim suspensiv de accize, via autoritatea competentă în a cărei arie de competenţă se află primitorul;
– între operatorii economici din alte state membre autorizaţi să expedieze produse accizabile în regim suspensiv de accize şi un BV de export situat în România, dacă, prin excepţie, operaţiunea de export se derulează printr-un BV din România.

Opţiunea pentru livrare directă

Instrucţiunile reglementează situaţia în care un destinatar din România doreşte să primească produse accizabile într-un loc de livrare directă, situaţie în care trebuie să solicite în scris la autoritatea competentă care a emis autorizaţia posibilitatea utilizării opţiunii şi să indice adresa locului de livrare directă. Mişcările către un destinatar înregistrat, care nu sunt recepţionate la sediul social, având ca destinaţie un punct de lucru înscris în autorizaţie, vor fi iniţiate prin utilizarea opţiunii de livrare directă. Destinatarul din România are obligaţia de a comunica această condiţie expeditorului din alt stat membru.
Prin instrucţiunile semnalate sunt reglementate:
– completarea e-DA în aplicaţia EMCS-RO-Mişcări;
– crearea unei mişcări;
– monitorizarea stării unei mişcări;
– formalităţile efectuate de expeditor (transmiterea unui e-DA, anularea unui e-DA, schimbarea destinaţiei, transbordarea, divizarea, explicaţii de întârziere, explicaţii privind diferenţele cantitative (minusuri/plusuri), atenţionare/respingere);
– formalităţi la autoritatea vamală de expediere;
– formalităţi la emiterea e-DA destinat exportului;
– completarea şi transmiterea raportului de primire;
– transmiterea raportului de export;
– notificare privind expirarea raportului de primire;
– notificare privind expirarea schimbării destinaţiei;
– evenimente şi nereguli pe parcursul transportului;
– formalităţi la BV de destinaţie;
– controlul încheierii operaţiunii;
– procedura alternativă în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil la expediere;
– procedura alternativă în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil la destinaţie;
– alte situaţii în care sistemul informatizat nu poate fi utilizat.
————————————(P)————————————

Lege5
 vă oferă posibilitatea – prin funcţia “Urmărire modificări” – de a vedea rapid ce acte normative se modifică. Pe lângă lista documentelor mai importante care vor suferi modificări, aveţi la dispoziţie şi lista cu documentele favorite (alese personal de fiecare utilizator).

De asemenea, în Lege5 există şi posibilitatea de a evidenţia modificările la nivel de paragraf.

Aflaţi mai multe despre Lege5 de AICI.

Foto: Free Images

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here