Ordinul nr. 1329/2022 privind procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi este în vigoare de la 08 iunie 2022.

Astfel, a fost aprobată Procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi.

Potrivit acesteia, pentru a obţine autorizaţia, persoana care intenţionează să fie autorizată depune cererea de autorizare ca antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat şi importator autorizat la biroul vamal de interior sau de frontieră cu atribuţii în domeniul produselor accizabile în a cărui rază de competenţă îşi are sediul/domiciliul.

În cazul persoanelor încadrate în categoria mari contribuabili, cererea de autorizare ca antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat şi importator autorizat se depune la Direcţia Regională Vamală Bucureşti – Biroul autorizări mari contribuabili.

Autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare analizează referatele, precum şi documentaţia aferentă cererii de autorizare, iar în situaţia în care, în urma analizei documentaţiei, se constată faptul că aceasta nu îndeplineşte condiţiile privind conţinutul legal obligatoriu, documentaţia poate fi restituită spre completare şi corectare.

Autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare are dreptul de a solicita orice alte documente, declaraţii sau informaţii de la persoanele solicitante. În exercitarea atribuţiilor, autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare poate solicita orice informaţii şi documente de la structurile din cadrul Ministerului Finanţelor, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală ori alte instituţii implicate în mod direct sau indirect în procesul de autorizare pe care le consideră necesare în soluţionarea cererilor înregistrate.

În exercitarea atribuţiilor, autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare utilizează sistemele electronice în domeniul produselor accizabile, aplicaţiile informatice disponibile pe portalul INTRANET al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru obţinerea certificatelor de atestare fiscală şi a cazierelor fiscale în format electronic şi baza de date RECOM a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

Rezultatul analizării referatului întocmit de autoritatea vamală teritorială şi a documentaţiei aferente cererii de autorizare, precum şi a sesizărilor primite de la organele cu atribuţii de control, referitoare la activitatea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, se menţionează într-o notă de prezentare, care conţine propunerea motivată de soluţionare şi care se aprobă de către conducătorul autorităţii vamale teritoriale competente pentru autorizare.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here