În cazul în care palinca produsă de o distilerie din fructe furnizate de pomicultori este destinată consumului propriu al acestora, Ungaria trebuie să aplice rata minimă a accizei prevăzută de legislaţia europeană.
Astfel s-a pronunţat Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) în cauza C-115/13, prin hotărârea pronunţată privitor la acţiunea introdusă de Comisie împotriva Ungariei.

Care este reglementarea comunitară

Armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice a fost reglementată prin Directiva 92/83/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992, modificată prin Actul privind condiţiile de aderare la Uniunea Europeană a Bulgariei şi a României.
În acelaşi an, a fost aprobată Directiva 92/84/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind apropierea ratelor accizelor la alcool și băuturi alcoolice.

De ce a introdus Comisia o acţiune împotriva Ungariei

Dreptul Uniunii obligă statele membre să aplice alcoolului etilic accize cu o rată minimă, în ceea ce privește alte băuturi alcoolice decât vinul și berea, de 550 de euro per hectolitru de alcool pur.
Cu toate acestea, Ungaria este autorizată să aplice o rată redusă a accizei la alcoolul produs de distilerii din fructe furnizate de pomicultori şi destinate consumului personal al acestora. Rata preferențială a accizei nu poate fi însă inferioară unui procent de 50% din rata națională normală a accizei la alcool. De asemenea, aplicarea acesteia este limitată la 50 de litri de alcool pe an și pe gospodărie de pomicultor.
Considerând că Ungaria nu a respectat normele Uniunii privind accizele la băuturile alcoolice, Comisia a introdus o acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor la Curtea de Justiție. Astfel, acciza la palinca produsă într-o distilerie pentru un pomicultor este stabilită, în această ţară, la 0 HUF până la concurenţa a maximum 50 de litri pe an, ceea ce echivalează cu o scutire totală. În plus, palinca produsă de o persoană privată în propria sa distilerie este scutită de accize până la un volum anual maxim de 50 de litri, în cazul în care palinca respectivă este destinată consumului personal al gospodăriei.
Prin hotărârea pronunţată la 10 aprilie, Curtea arată că directiva privind accizele la băuturile alcoolice stabileşte cazurile în care aceste băuturi pot fi scutite de accize sau în care pot fi supuse unor rate reduse ale accizelor. Prin urmare, directiva nu autorizează statele membre să instituie norme preferențiale al căror conţinut ar depăşi ceea ce este permis de legiuitorul european.
În continuare, Curtea constată că reglementarea maghiară care prevede, până la concurenţa a 50 de litri pe an, o scutire totală a palincii produse din fructele furnizate de pomicultori depășește reducerea maximă de 50% permisă de directivă în privința Ungariei. De asemenea, normele naționale prin care este scutită de accize palinca produsă de persoanele private sunt contrare directivei, dat fiind că aceasta nu prevede o astfel de excepție de la rata normală.
În consecință, Curtea declară că Ungaria nu a respectat obligaţiile care îi incumbă în temeiul legislaţiei Uniunii privind accizele la băuturi alcoolice.

Ce prevede Codul fiscal

Potrivit art. 20614, ţuica şi rachiurile de fructe destinate consumului propriu al gospodăriilor individuale, în limita unei cantităţi echivalente de cel mult 50 de litri de produs pentru fiecare gospodărie individuală/an, cu concentraţia alcoolică de 100% în volum, se accizează prin aplicarea unei cote de 50% din cota standard a accizei aplicate alcoolului etilic, cu condiţia să nu fie vândute, potrivit prevederilor din normele metodologice.
Pentru alcoolul etilic produs în micile distilerii, a căror producţie nu depăşeşte 10 hectolitri de alcool pur/an, se aplică accize specifice reduse.
Beneficiază de nivelul redus al accizelor micile distilerii care sunt independente din punct de vedere juridic şi economic de orice altă distilerie, nu funcţionează sub licenţa de produs a unei alte distilerii şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de normele metodologice.
Prin mică distilerie, în înţelesul normelor metodologice, se înţelege mică distilerie care aparţine unei persoane fizice sau juridice care realizează o producţie de alcool etilic şi/sau distilate, inclusiv ţuică şi rachiuri, de până la 10 hl de alcool pur pe an — exclusiv cantităţile realizate în sistem de prestări de servicii pentru gospodăriile individuale — şi este autorizată ca antrepozit fiscal de producţie.
Gospodăria individuală care deţine în proprietate livezi de pomi fructiferi şi suprafeţe viticole poate să producă pentru consum propriu din propria recoltă ţuică şi rachiuri din fructe, rachiuri din vin sau rachiuri din subproduse de vinificaţie, denumite în continuare ţuică şi rachiuri, numai dacă deţine în proprietate instalaţii corespunzătoare condiţiilor tehnice minimale stabilite de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi avizate de Ministerul Sănătăţii. Instalaţiile trebuie să fie de tip alambic.
Gospodăria individuală este gospodăria care aparţine unei persoane fizice producătoare, a cărei producţie de ţuică şi rachiuri este consumată de către aceasta şi membrii familiei sale.
Toate gospodăriile individuale care deţin în proprietate instalaţii de producţie de ţuică şi rachiuri au obligaţia de a se înregistra la autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi au domiciliul.
Gospodăriile individuale care produc pentru consumul propriu ţuică şi rachiuri au obligaţia de a depune în acest sens, până la data de 15 ianuarie a anului următor celui în care se produc, o declaraţie la autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi au domiciliul.
Atunci când gospodăria individuală intenţionează să producă ţuică şi rachiuri din recolta proprie, aceasta va notifica în scris intenţia autorităţii vamale teritoriale în raza căreia îşi are domiciliul, menţionând totodată cantitatea şi tipul de materie primă ce urmează a se prelucra, perioada în care instalaţia va funcţiona, precum şi cantitatea de produs estimată a se obţine. În acest caz, producătorul trebuie să deţină şi mijloacele legale necesare pentru măsurarea cantităţii şi a concentraţiei alcoolice a produselor obţinute.
——————————(P)——————————

Lege5 Online
 vă oferă posibilitatea de a căuta orice dosar aflat în instanţă (baza ECRIS). Trebuie doar să introduceţi numărul dosarului sau numele unei părţi implicate în dosar.

Clienţii Lege5 Online
 au posibilitatea de a urmări dosare. Mai exact, puteţi să primiţi notificări pe e-mail atunci când urmează o nouă şedinţă sau când apare o decizie în dosar.

Căutaţi dosare aflate în instanţă AICI.
cau_dos_ins2

Aflaţi mai multe despre Lege5 Online de AICI. De asemenea, Lege5 este disponibil şi în variantele Desktop şi Mobile.


Foto articol:
 StockVault.net

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here