Promulgarea legii bugetului de stat pe anul 2013 permite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să efectueze plăţi aferente sprijinului financiar acordat producătorilor, începand cu data de 27 februarie.

Sprijinul se referă la:

– plăţi naţionale complementare directe în sectorul vegetal pentru cererile depuse în anul 2012;

– plăţi naţionale complementare directe în sectorul zootehnic pentru cererile depuse în anul 2012;

– ajutorul de minimis pentru fermierii afectaţi de secetă.

De asemenea, în perioada imediat următoare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va transmite pe circuitul de avizare actele normative elaborate în baza legii bugetului, necesare efectuării plăţilor în ce priveste: schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), subvenţionarea accizei la motorina utilizată în agricultură (activităţi aferente trimestrului IV 2012), plata primelor de asigurare, ajutorul pentru ameliorarea raselor de animale.

MADR estimează că, începând cu prima săptămâna a lunii martie, sprijinul acordat în baza acestor acte normative va fi virat în conturile fermierilor.

Plăţile care urmează a fi efectuate ca urmare a promulgării legii bugetului se alătură demersului pe care Ministerul Agriculturii l-a realizat, începând cu luna ianuarie 2013, de acordare a sprijinului aferent măsurilor de investiţii şi plăţilor compensatorii pentru zone defavorizate şi agro-mediu din cadrul PNDR.

Printr-un alt comunicat de presă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia Generală Dezvoltare Rurală – Autoritatea de Management pentru PNDR, a anunţat că sesiunile de depunere a proiectelor pentru Măsura 121 – “Modernizarea exploatatiilor agricole” şi Măsura 123 – „Creşterea valorii adaugate a produselor agricole şi forestiere”, aflate în desfăşurare, vor fi prelungite până la data de 1 martie 2013 (26 noiembrie 2012 – 1 martie 2013).

***

Iată şi un compendiu legislativ pentru cei interesaţi.

* Forme de sprijin

– schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), în conformitate cu prevederile H.G. nr.1008/2011;

– plata naţională directă complementară (CNDP) în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1224/2011;

– reducerea acizei la motorină, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 408/2010;

– subvenţia primelor de asigurare, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 756/2010;

– subvenţionarea dobânzii la creditele de producţie, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 25/2010.

* Legislaţie naţională

O.G. nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată prin Legea nr.74/2010;

H.G. nr. 1302/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru anul 2010-2011 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat;

H.G. nr. 408/2010 privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură;

Ordin MADR nr. 126/2010 pentru aprobarea procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară acordării unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură cu modificările şi completările ulterioare;

Ordin MADR nr. 73/2012 pentru modificarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizatĂ în agricultură, aprobate prin OMADR nr. 126/2010;

H.G. nr.756/2010 privind normele metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare;

H.G. nr. 759/2010, cu modificările şi completările ulterioare, privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică;

O.U.G. nr. 125/2006, cu modificările şi completările ultrioare, pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordin MADR nr. 246/2008, cu modificările şi completările ulterioare, privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specific şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate;

O.G. nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură;

H.G. nr. 975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat;

H.G. nr. 1008/2011 privind stabilirea pentru anul 2011, a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă şi a plăţilor separate pentru zahăr, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal;

H.G. nr. 1224/2011 privind stabilirea pentru anul 2011, a cuantumului plăţilor naţionale directe complementare care se acordă în agricultură în sectorul vegetal;

Ordin MADR nr. 16/2012 pentru aprobarea Metodologiei şi a formularisticii necesare punerii în aplicare a prevederilor O.G. nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură, inclusiv modul de calcul al ratei dobânzii la credit necesare pentru calculul subvenţiei, al ratei de referinţă şi al valorii nominale a subvenţiei.

* Scheme de ajutor specific acordate de APIA din fonduri FEGA

H.G. nr. 796/2012, cu modificările şi completările ulterioare,  privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate;

H.G. nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică;

H.G. nr. 995/2010 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate, precum si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică;

H.G. nr. 796/2012, cu modificările şi completărilşe ulterioare, privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate.

* Plăţi directe complementare acordate de APIA – sectorul zootehnic

O.U.G. nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură, începând cu anul 2007 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991, privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură;

Legea nr. 139/2007 privind aprobarea O.U.G. nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură, începând cu anul 2007 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură;

OMADR nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu;

OMADR nr. 215/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate şi termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu.

* Ajutoare de stat

H.G. nr. 408/2010 privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură, cu cu actele MADR de punere în aplicare;

OMADR nr. 126/2010 pentru aprobarea procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;

H.G. nr. 756/2010 pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here