Președintele Klaus Iohannis a semnat joi, 5 noiembrie, decretul privind promulgarea Legii pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare, produse pescărești și de acvacultură (PL-x 447/08.10.2019), anunţă Administraţia Prezidenţială. 

Potrivit legii, producătorii agricoli, acvacultori sau pescari comerciali vor putea cere până la 20.000 de euro anual ca primă de de comercializare.

“Valoarea primei de comercializare reprezintă contravaloarea în lei a 200 euro/tonă/10.000 ouă pentru produsele agricole primare, produsele pescărești și de acvacultură, comercializate către unități de procesare și nu poate depăși 20.000 de euro anual/beneficiar, respectiv contravaloarea în lei a 100 euro/tonă/10.000 ouă pentru produsele agricole primare, produsele pescărești și de acvacultură, comercializate direct pentru consum, care nu poate depăși 10.000 de euro anual/beneficiar” prevede textul legii.

Beneficiază de prevederile prezentei legi persoanele fizice și juridice, persoanele fizice autorizate/întreprinderile familiale/întreprinderile individuale din România, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) dețin în proprietate sau în arendă suprafețe de teren agricol, luciu de apă sau construcții destinate producției agricole pe teritoriul României;
b) posedă atestat de producător sau documente de înregistrare ori licență de acvacultură sau licență de pescuit comercial, după caz, emise de autoritățile române;
c) comercializează pe piață produsele agricole primare, produsele pescărești și de acvacultură, din producția proprie;
d) fac dovada comercializării produselor agricole primare pentru care posedă atestat de producător sau licență de acvacultură ori licență de pescuit comercial, după caz.

Prima de comercializare se acordă la cerere, pe baza următoarelor documente:

a) adeverința care să ateste, conform înscrisurilor de la registrul agricol, suprafața de teren cultivată, suprafața de amenajări specifice destinate cultivării, suprafața de luciu de apă, respectiv numărul de animale/păsări/familii de albine deținută/deținut de către solicitant;
b) atestatul de producător vizat la zi sau documentele de înregistrare ori licența de acvacultură sau licența de pescuit comercial, după caz;
c) dovada comercializării produselor agricole primare și/sau a produselor pescărești și de acvacultură.

Cererea pentru acordarea primei de comercializare se depune la centrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în a cărei rază teritorială se află terenul, luciul de apă sau ferma.

De asemena, legea prevede că prima de comercializare se acordă în termen de 30 de zile de la data depunerii. În funcție de opțiunea beneficiarului aceasta poate fi plătită prin mandat poștal sau virament în contul curent al beneficiarului.

Legea va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2021 și se aplică până la data de 31 decembrie 2023.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here