Ordinul nr. 151/2022 privind aprobarea procedurilor pentru acordarea indemnizaţiilor sportive este în vigoare de la 30 martie 2022.

Potrivit ordinului, pentru acordarea indemnizaţiilor sportive, federaţiile sportive naţionale vor depune la registratura Ministerului Sportului, în atenţia Direcţiei politici pentru sport, următoarele documente:

a) solicitarea pentru acordarea indemnizaţiilor sportive sportivilor componenţi ai lotului naţional de seniori şi colectivelor tehnice (numele şi prenumele, calitatea în cadrul lotului/colectivelor tehnice, CNP, cod IBAN, suma propusă);

b) hotărârea organului de conducere al federaţiei, prin care s-a dispus:

(i) convocarea la lotul naţional de seniori;

(ii) perioada de pregătire sportivă a lotului naţional;

(iii) locaţia/locaţiile unde se vor pregăti;

(iv) competiţia pentru care au fost convocaţi şi la care urmează să participe, precum şi obiectivele de performanţă asumate;

(v) numărul de persoane participante;

c) pontajul pentru luna în care se solicită indemnizaţii sportive, în care se va specifica în mod obligatoriu locul de desfăşurare, semnat de antrenor şi antrenorul federal, după caz;

d) copie după ordinul ministrului sportului/ministrului tineretului şi sportului privind acordarea titlurilor de „sportiv de înaltă performanţă” şi de „antrenor naţional”, după caz;

e) declaraţia pe propria răspundere a secretarului general prin care certifică datele transmise, conform prevederilor art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii.

Acţiunile de pregătire şi/sau participare la competiţii internaţionale trebuie să fie prevăzute în contractul de finanţare încheiat cu Ministerul Sportului şi să corespundă cu cererea de acordare a indemnizaţiilor sportive privind perioada, locul de desfăşurare şi numărul de participanţi.

Termenul de depunere a documentaţiei este până cel târziu la data de 15 a lunii următoare pentru care se solicită acordarea de indemnizaţii sportive. Documentaţia depusă după data mai sus menţionată nu se va lua în considerare.

Indemnizaţia se poate acorda în cuantumul maxim pentru un număr de minimum 21 de zile de pregătire centralizată şi participare în competiţie, efectuate în luna pentru care se solicită. În cazul în care nu vor fi 21 de zile, indemnizaţia se acordă proporţional cu numărul de zile efectuate.

Prin excepţie, în cazul în care regulamentele federaţiilor sportive internaţionale (jocuri sportive) prevăd o perioadă fixă privind convocările la loturile naţionale, se poate acorda indemnizaţia sportivă în cuantum maxim.

De indemnizaţia de 1.800 de lei pot beneficia doar antrenorii care au obţinut prin ordin titlul de „antrenor naţional”.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

1 COMENTARIU

  1. Bună ziua,
    La ce adresă de email pot trimite actele pentru acordarea pensiei speciale de SPORTIV CU PERFORMANȚE DE MULTICAMPION NATIONAL ,RECORDMEN AL OREI SI MEMBRU AL LOTULUI NATIONAL DE CICLISM LA CLUBUL SPORTIV STEAUA.
    Mulțumesc,

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here