La sfârşitul săptămânii trecute a fost publicat în Monitorul Oficial OpANAF nr. 3845/2015 care reglementează procedurile de înregistrare / modificare a domiciliului fiscal.

Contribuabilii care au obligaţia înregistrării în registrul comerţului trebuie să se înregistreze sau să modifice domiciliului fiscal declarat la organul fiscal central dacă:

  • se solicită înregistrarea domiciliului fiscal la locul unde se exercită gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat sau la locul în care se află majoritatea activelor;
  • se solicită modificarea domiciliului fiscal, inclusiv în cazul în care se modifică sediul social.

Persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică și persoanele fizice care exercită profesii libere au obligaţia înregistrării/modificării domiciliului fiscal, dacă acesta este diferit de sediul social/sediu/sediul activităţii, în următoarele situații:

  • dacă se solicită înregistrarea domiciliului fiscal la locul unde se exercită gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor/locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat/sediu respectiv la locul în care se află majoritatea activelor;
  • dacă se solicită înregistrarea domiciliului fiscal la locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală, în cazul în care aceasta nu se desfăşoară la sediul activităţii;
  • dacă se solicită modificarea domiciliului fiscal, inclusiv în cazul în care se modifică sediul social/sediul/sediul activităţii.

În esență, entitățile interesate depun la organul fiscal în a cărui rază urmează a se stabili domiciliul fiscal Formularul 050Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului“.

Pe lângă acest formular, persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică depun la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal Formularul 010Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni/ Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”.

În schimb, persoanele fizice care exercită profesii libere depun la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal Formularul 070Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/ Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere”.

Notă: Copiile de pe documente se certifică pe fiecare pagină de organul fiscal competent, pentru conformitate cu originalul.

Competenţa de administrare a contribuabililor revine, până la finalizarea procedurii de înregistrare / modificare a domiciliului fiscal, organului fiscal de la ultimul domiciliu fiscal. 

Cererile se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acestora, prin emiterea deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, care se comunică contribuabilului/plătitorului.

Cererea se transmite, în maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, de către organul fiscal competent către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are ultimul domiciliu fiscal, în vederea întocmirii formalităţilor de transfer al dosarului fiscal.

Dosarul fiscal se transmite în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii şi va fi însoţit de un exemplar al certificatului de atestare fiscală, precum şi de fişa de evidenţă pe plătitor.

La primirea dosarului fiscal, organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează să se stabilească domiciliul fiscal emite, în termen de maximum două zile lucrătoare, Decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal.

Actul normativ mai stabilește și procedura de înregistrare/ modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului, procedura de modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor persoane fizice care deţin cod numeric personal cât și formatul Deciziei de înregistrare / modificare a domiciliului fiscal (cod 14.13.02.16), al Deciziei de înregistrare / modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului (cod 14.13.02.16/o) și al Notificării privind înregistrarea / modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului (cod 14.13.03.16).

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here