Prin ordin al preşedintelui ANAF au fost aprobate procedurile de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum şi modelul şi conţinutul unor formulare, privind contribuabilii inactiviOpANAF nr. 3846/2015 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 14/2016 şi este în vigoare din 8 ianuarie 2016.

Ordinul a aprobat două proceduri, şi anume care privesc:

 • declararea ca inactivi a contribuabililor/plătitorilor, potrivit art. 92 alin. (1) din Codul de procedură fiscală;
 • reactivarea contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi;
 • îndreptarea erorilor materiale pentru contribuabilii declaraţi inactivi/reactivaţi
 • scoaterea din evidenţa contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi a contribuabililor/plătitorilor radiaţi.

contrib_inactiv_2016b
Sursa foto: Lege5.ro

Acelaşi ordin aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

 • Decizie de declarare în inactivitate;
 • Decizie de reactivare;
 • Decizie de îndreptare a erorii materiale;
 • Decizie de respingere a cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale;
 • Notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) şi lit. f)/g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Notificare privind neconcordanţe între documentele furnizate şi evidenţa fiscală;
 • Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru organele de inspecţie fiscală;
 • Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru Direcţia generală antifraudă fiscală;
 • Înştiinţare privind constatarea situaţiilor prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d) -g) din Codul de procedură fiscală, de către organele de inspecţie fiscală.

Implicaţii fiscale legate de starea de inactivitate

Cu caracter general, ordinul amintit prevede:

 • Pe perioada cât contribuabilii/plătitorii sunt declaraţi inactivi, le sunt aplicabile procedurile de administrare referitoare la declararea, stabilirea, verificarea şi colectarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat. Contribuabilii/plătitorii declaraţi inactivi nu sunt, însă, supuşi procedurilor curente de notificare şi de impunere din oficiu pentru nedepunerea declaraţiilor.
 • Contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi li se anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA, începând cu data comunicării deciziei de declarare în inactivitate. La reactivare, se solicită înregistrarea în scopuri de TVA, la organul fiscal competent. Înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă – Înscrierea şi scoaterea inactivităţii fiscale în/din evidenţa cazierului fiscal al contribuabilului/plătitorului şi al reprezentanţilor legali ai acestuia se fac potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015.
 • Competenţa pentru declararea stării de inactivitate fiscală, reactivare şi îndreptarea erorilor, conform art. 92 din Codul de procedură fiscală, revine direcţiilor regionale ale finanţelor publice sau Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz, la propunerea compartimentelor cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor din cadrul organelor fiscale centrale în a căror evidenţă fiscală sunt înregistraţi contribuabilii/plătitorii, a organelor de inspecţie fiscală sau Direcţiei generale antifraudă fiscală, după caz.

În sfârşit, ordinul preşedintelui ANAF aprobă şi procedura de organizare, la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a Registrului contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivaţi.

Începând cu data de 8 ianuarie, este abrogat Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1.847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 781 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial nr. 535/2014, cu modificările şi completările ulterioare. 

Ai nevoie de Noul Cod de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here