OMFP nr. 927 din 2023 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.666/2020 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară este unul din cadrul procedurii privind verificarea fiscală a persoanelor fizice din perspectiva modului în care acestea s-au conformat privind declararea veniturilor și plata impozitelor aferente.

În cadrul acestei proceduri echipa de inspecție fiscală trebuie să aducă la cunoștința contribuabilului verificat constatările iar contribuabilul are dreptul să își exprime un punct de vedere.

Prin acest ordin se adoptă „invitația pentru audiere a contribuabilului” ce va fi însoțită de proiectul deciziei de impunere prin care sunt stabilite obligațiile fiscale principale rezultate în urma verificării situației persoane fizice.

În acest document tipizat este indicată data și ora la care se va efectua audierea contribuabilului.

Contribuabilul interesat are posibilitatea ca în termen de 5 zile lucrătoare calculate de la data audierii să depună un punct de vedere exprimat în scris.

Acest punct de vedere poate fi exprimat și oral cu ocazia audierii, presupunând că echipa de inspecție a comunicat deja în timpul verificării acele aspecte privind implicațiile fiscale asupra persoanei fizice.

Desigur, contribuabilul poate să renunțe la depunerea unui punct de vedere.

Contribuabilul are opțiunea să solicite ca audierea să se realizeze prin utilizarea sistemelor electronice de comunicare la distanță.

În acest sens se va adresa echipei de inspecție cel mai târziu cu 24 de ore înainte de data stabilită pentru audiere.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here