Ordinul ANAF nr. 2203/2015 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinţei bunurilor, în vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial nr. 647 din 26 august 2015 (M.Of. nr. 647/2015).

În temeiul prevederilor:

– art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare;

– art. 5 alin. (4) şi art. 641 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 228 alin. (2) şi (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1.

Se aprobă Procedura privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinţei bunurilor, în vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

Prevederile prezentului ordin se aplică pentru veniturile realizate de persoanele fizice începând cu 1 ianuarie 2014.

Art. 3.

Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Mihai Gogancea Vătăşoiu,

vicepreşedinte

Bucureşti, 20 august 2015.

Nr. 2.203.

ANEXĂ

PROCEDURA

privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinţei bunurilor, în vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

1. În vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit titlului IX2 “Contribuţii sociale obligatorii” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, organul fiscal competent recalculează venitul net/baza impozabilă din cedarea folosinţei bunurilor, pe fiecare sursă de realizare a venitului.

2. Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate pentru anul fiscal se deduc de organul fiscal din veniturile realizate pe fiecare sursă din categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor, indiferent dacă determinarea venitului net se efectuează în sistem real, pe baza normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli.

3. Recalcularea venitului net/bazei impozabile se efectuează pentru următoarele tipuri de venit:

a) venituri din închirieri şi subînchirieri de bunuri mobile şi imobile, precum şi veniturile din arendare;

b) venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere, calificate în categoria veniturilor din activităţi independente;

c) venituri din închiriere în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere inclusiv, altele decât cele care constituie structuri de primire turistică. În categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor se cuprind şi cele realizate de persoanele care, în cursul anului, depăşesc numărul de 5 camere de închiriat.

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here