Ordinul nr. 2053/2022 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1144 din 28 noiembrie 2022 şi va intra în vigoare la 01 ianuarie 2023.

Amintim că Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023 a fost introdus prin Ordonanaţa nr.16/2022.

Registrul se completează de notarii publici la data autentificării actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuinţele a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, pentru care se aplică cota redusă de TVA de 5%.

Registrul se utilizează în situaţia în care transmiţătorul dreptului de proprietate asupra locuinţei este înregistrat în scopuri de TVA în România şi cuprinde următoarele informaţii:

a) datele de identificare ale dobânditorului/dobânditorilor persoană fizică/persoane fizice;

b) datele de identificare ale transmiţătorului/transmiţătorilor dreptului de proprietate;

c) adresa completă a locuinţei achiziţionate cu cota redusă de TVA de 5%, în condiţiile art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din Codul fiscal;

d) valoarea, fără TVA, la care s-a încheiat operaţiunea economică prin care se transferă dreptul de proprietate asupra locuinţei, inclusiv asupra terenului pe care este construită;

e) numărul şi data încheierii notariale prin care s-a autentificat actul juridic între vii care are ca obiect transferul dreptului de proprietate;

f) datele de identificare ale notarului public care a autentificat actul juridic între vii care are ca obiect transferul dreptului de proprietate;

g) datele de identificare ale notarului public care a efectuat înregistrarea în registru a actului juridic între vii care are ca obiect transferul dreptului de proprietate, în situaţia în care înregistrarea se face de către un notar asociat al notarului care a autentificat actul;

h) data şi numărul de înregistrare ale înscrierii în registru, care sunt generate automat de aplicaţia informatică.

Potrivit OUG 16/2022, notarii publici au obligaţia:

a) să verifice îndeplinirea condiţiei referitoare la achiziţia unei singure locuinţe a cărei valoare nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de TVA de 5%, prin consultarea «Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023», înainte de autentificarea actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru achiziţia unei astfel de locuinţe şi, în situaţia în care constată că nu este îndeplinită această condiţie, să le autentifice doar dacă livrarea se efectuează cu cota standard de TVA;

b) să completeze «Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023» la data autentificării actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate;

c) să înscrie în actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru achiziţia unei locuinţe;

d) să înscrie în actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru locuinţele prevăzute, indiferent dacă TVA se aplică la preţ sau este inclusă în preţ.

Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023 se completează doar în anul 2023, pentru locuinţele achiziţionate de persoanele fizice în mod individual sau comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, dacă au încheiate până la 1 ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata unui avans, reprezentând plata parţială sau integrală a contravalorii pentru achiziţionarea de astfel de locuinţe.

În situaţia în care înregistrarea actului este efectuată de notarul public care l-a autentificat, rubrica „Notarul public asociat care a efectuat înscrierea actului” nu se mai completează.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here