Ordinul nr. 1178/2023 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate prevede că plătitorii/ contribuabilii/pot solicita organului fiscal competent emiterea unei soluţii fiscale prin depunerea unei cereri, cu cel puţin 90 de zile anterior datei la care intenţionează să efectueze tranzacţiile propuse.

Cererea, documentaţia şi orice alte comunicări ulterioare se transmit exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

CONŢINUTUL cererii şi al documentaţiei pentru emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate

Cererea pentru emiterea soluţiei fiscale conţine propunerea contribuabilului/plătitorului cu privire la tratamentul fiscal aplicabil exclusiv tranzacţiilor pe care acesta urmează să le efectueze în viitor, ulterior depunerii cererii, prin prisma propriei interpretări, însoţită de informaţiile detaliate referitoare la tranzacţiile propuse şi de argumentele care susţin această propunere.

Anterior depunerii cererii pentru emiterea soluţiei fiscale, contribuabilul/plătitorul poate solicita organului fiscal competent organizarea unei discuţii preliminare. Cererea pentru organizarea discuţiei preliminare se transmite exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanţă şi trebuie să conţină informaţii cu privire la datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului şi ale reprezentantului legal, dacă este cazul, precum şi o scurtă prezentare a obiectului discuţiei.

Cererea pentru organizarea discuţiei preliminare depusă concomitent sau ulterior cererii pentru emiterea soluţiei fiscale nu va fi luată în considerare de organul fiscal competent.

Discuţia preliminară nu se mai organizează în situaţia în care, anterior datei stabilite pentru desfăşurarea acesteia, contribuabilul/plătitorul depune o cerere pentru emiterea soluţiei fiscale.

Organul fiscal competent va comunica contribuabilului/plătitorului condiţiile în care se organizează discuţia preliminară, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării. Organul fiscal competent pentru emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate este Ministerul Finanţelor.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here